Bật tính năng giám sát tất cả cổng mạng

14 Tháng Hai, 2024

ID 133786

Để bật tính năng giám sát tất cả cổng mạng:

  1. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy nhấn nút Biểu tượng thiết lập ứng dụng có hình dạng bánh răng..
  2. Trong cửa sổ thiết lập ứng dụng, hãy chọn Thiết lập tổng quátThiết lập mạng.

    Cửa sổ thiết lập mạng ứng dụng.

    Thiết lập giám sát cổng mạng

  3. Trong mục Giám sát các cổng, hãy chọn Giám sát tất cả các cổng mạng.
  4. Lưu các thay đổi của bạn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.