Bổ sung một nguồn cập nhật

14 Tháng Hai, 2024

ID 133787

Nguồn cập nhật là một tài nguyên chứa các bản cập nhật cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng của Kaspersky Endpoint Security.

Nguồn cập nhật bao gồm máy chủ Kaspersky Security Center và Kaspersky, máyy chủ cập nhật của Kaspersky và các thư mục cục bộ hoặc thư mục mạng.

Danh sách mặc định các nguồn cập nhật bao gồm máy chủ cập nhật của Kaspersky Security Center và Kaspersky. Bạn có thể thêm các nguồn cập nhật khác vào danh sách. Bạn có thể quy định các máy chủ HTTP/FTP và các thư mục được chia sẻ làm nguồn cập nhật.

Kaspersky Endpoint Security không hỗ trợ các bản cập nhật từ máy chủ HTTPS, trừ khi chúng là các máy chủ cập nhật của Kaspersky.

Nếu nhiều tài nguyên cùng được chọn làm nguồn cập nhật, Kaspersky Endpoint Security sẽ cố gắng kết nối đến từng tài nguyên một, bắt đầu từ đầu danh sách và thực hiện tác vụ cập nhật bằng cách truy hồi gói cập nhật từ nguồn khả dụng đầu tiên.

Theo mặc định, Kaspersky Endpoint Security sử dụng máy chủ Kaspersky Security Center làm nguồn cập nhật đầu tiên. Điều này giúp tiết kiệm lưu lượng khi cập nhật. Nếu một chính sách không được áp dụng cho máy tính, các máy chủ của Kaspersky sẽ được chọn làm nguồn cập nhật đầu tiên trong thiết lập của tác vụ cục bộ Cập nhật vì ứng dụng có thể không có quyền truy cập vào máy chủ Kaspersky Security Center.

Cách thêm nguồn cập nhật trong Bảng điều khiển quản trị (MMC)

Cách thêm nguồn cập nhật trong Bảng điều khiển web và Bảng điều khiển đám mây

Cách thêm nguồn cập nhật vào giao diện ứng dụng

 

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.