Bắt đầu một tác vụ cập nhật theo quyền của một tài khoản người dùng khác

14 Tháng Hai, 2024

ID 133791

Theo mặc định, tác vụ cập nhật của Kaspersky Endpoint Security sẽ được bắt đầu theo tài khoản người dùng hiện tại mà bạn đã dùng để đăng nhập vào hệ điều hành. Tuy nhiên, Kaspersky Endpoint Security có thể được cập nhật từ một nguồn cập nhật mà người dùng không thể truy cập do thiếu quyền cần thiết (ví dụ, từ một thư mục được chia sẻ có chứa một gói cập nhật) hoặc một nguồn cập nhật không được cấu hình máy chủ proxy. Trong thiết lập ứng dụng, bạn có thể chỉ định một người dùng có các quyền đó và khởi chạy tác vụ cập nhật Kaspersky Endpoint Security theo tài khoản người dùng đó.

Để bắt đầu một tác vụ cập nhật theo một tài khoản người dùng khác:

 1. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy vào mục Cập nhật.

  Một cửa sổ chứa danh sách các tác vụ cập nhật cục bộ. Người dùng có thể tiến hành cập nhật cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng, cũng như hoàn tác bản cập nhật gần đây nhất.

  Tác vụ cập nhật cục bộ

 2. Thao tác này sẽ mở ra danh sách tác vụ; hãy chọn tác vụ Cập nhật cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng và nhấn vào Biểu tượng thiết lập ứng dụng có hình dạng bánh răng..

  Cửa sổ thuộc tính tác vụ sẽ được mở ra.

 3. Nhấn vào Chạy cập nhật cơ sở dữ liệu với quyền người dùng.
 4. Trong cửa sổ mở ra, hãy chọn Người dùng khác.
 5. Nhập thông tin đăng nhập tài khoản của người dùng với các quyền cần thiết để truy cập nguồn cập nhật.
 6. Lưu các thay đổi của bạn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.