Bảo vệ các dịch vụ ứng dụng trước hoạt động quản lý bên ngoài

14 Tháng Hai, 2024

ID 133798

Bảo vệ các dịch vụ ứng dụng trước các khối quản lý bên ngoài do người dùng và các ứng dụng khác cố gắng dừng các dịch vụ của Kaspersky Endpoint Security. Chức năng bảo vệ đảm bảo hoạt động của các dịch vụ sau:

  • Dịch vụ Kaspersky Endpoint Security (avp)
  • Kaspersky Seamless Update Service (avpsus)

Để thoát ứng dụng khỏi dòng lệnh, hãy tắt tính năng bảo vệ của các dịch vụ Kaspersky Endpoint Security trước sự quản lý từ bên ngoài.

Để bật hoặc tắt chức năng bảo vệ dịch vụ của ứng dụng trước hoạt động quản lý từ bên ngoài:

  1. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy nhấn nút Biểu tượng thiết lập ứng dụng có hình dạng bánh răng..
  2. Trong cửa sổ thiết lập ứng dụng, hãy chọn Thiết lập tổng quátThiết lập ứng dụng.

    Cửa sổ thiết lập ứng dụng. Người dùng có thể cấu hình hiệu năng, tự bảo vệ và các thiết lập khác.

    Thiết lập Kaspersky Endpoint Security cho Windows

  3. Sử dụng hộp kiểm Bật quản lý bên ngoài các dịch vụ hệ thống để bật hoặc tắt tính năng bảo vệ của các dịch vụ Kaspersky Endpoint Security trước sự quản lý từ bên ngoài.
  4. Lưu các thay đổi của bạn.

Do đó, khi người dùng cố gắng dừng các dịch vụ của ứng dụng thì một cửa sổ hệ thống kèm thông báo lỗi sẽ xuất hiện. Người dùng chỉ có thể quản lý các dịch vụ ứng dụng từ giao diện của Kaspersky Endpoint Security.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.