Các cân nhắc đặc biệt khi làm việc với các phiên bản khác nhau của tiện ích quản lý

14 Tháng Hai, 2024

ID 134238

Bạn chỉ có thể quản lý Kaspersky Endpoint Security qua Kaspersky Security Center nếu bạn có một Tiện ích quản lý với phiên bản bằng hoặc mới hơn phiên bản được quy định trong thông tin liên quan đến tính tương thích của Kaspersky Endpoint Security với Tiện ích quản lý. Bạn có thể xem phiên bản tối thiểu được yêu cầu của Tiện ích quản lý trong tập tin installer.ini trong gói phân phối.

Nếu có bất kỳ mục nào được mở (ví dụ như một chính sách hoặc tác vụ), Tiện ích quản lý sẽ kiểm tra thông tin tương thích của nó. Nếu phiên bản của Tiện ích quản lý bằng hoặc mới hơn phiên bản được quy định trong thông tin tương thích, bạn có thể thay đổi thiết lập của mục này. Nếu không, bạn không thể sử dụng Tiện ích quản lý để thay đổi các thiết lập của mục được chọn. Bạn được khuyến nghị nâng cấp Tiện ích quản lý.

Nếu Tiện ích quản lý Kaspersky Endpoint Security được cài đặt trong Bảng điều khiển quản trị, vui lòng cân nhắc các điều sau khi cài đặt một phiên bản mới của Tiện ích quản lý:

  • Các phiên bản cũ của Tiện ích quản lý Kaspersky Endpoint Security sẽ bị gỡ bỏ.
  • Phiên bản mới của Tiện ích quản lý Kaspersky Endpoint Security hỗ trợ việc quản lý các phiên bản cũ của Kaspersky Endpoint Security cho Windows trên máy tính của người dùng.
  • Bạn có thể sử dụng phiên bản mới của Tiện ích quản lý để thay đổi các thiết lập trong chính sách, tác vụ và các mục khác được tạo bởi phiên bản cũ của Tiện ích quản lý.
  • Đối với các thiết lập mới, một phiên bản mới của Tiện ích quản lý sẽ gán các giá trị mặc định khi một chính sách, hồ sơ chính sách hoặc tác vụ lần đầu tiên được lưu.

    Sau khi Tiện ích quản lý được nâng cấp, bạn nên kiểm tra và lưu các giá trị cho thiết lập mới trong chính sách và hồ sơ chính sách. Nếu bạn không làm việc này, các nhóm thiết lập mới của Kaspersky Endpoint Security trên máy tính của người dùng sẽ nhận giá trị mặc định và có thể được chỉnh sửa (thuộc tính Biểu tượng ổ khóa mở.). Bạn nên kiểm tra thiết lập bắt đầu với các chính sách và hồ sơ chính sách ở phân cấp cao nhất. Bạn cũng nên sử dụng tài khoản người dùng có quyền truy cập đến tất cả các khu vực chức năng của Kaspersky Security Center.

    Để tìm hiểu về các tính năng mới của ứng dụng, vui lòng tham khảo Lưu ý phát hành hoặc trợ giúp ứng dụng.

  • Nếu một tham số mới đã được thêm vào một nhóm các thiết lập trong phiên bản mới của Tiện ích quản lý, trạng thái đã quy định trước đó của thuộc tính Biểu tượng ổ khóa bị đóng. / Biểu tượng ổ khóa mở. cho nhóm thiết lập này sẽ không được thay đổi.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.