Bảo vệ quyền truy cập âm thanh và video

14 Tháng Hai, 2024

ID 134861

Tội phạm mạng có thể sử dụng các chương trình đặc biệt để cố gắng truy cập vào các thiết bị ghi âm và quay video (như micrô hoặc webcam). Kaspersky Endpoint Security sẽ kiểm soát khi các ứng dụng nhận được luồng âm thanh hoặc luồng video và bảo vệ dữ liệu khỏi bị chặn trái phép.

Theo mặc định, Kaspersky Endpoint Security sẽ kiểm soát quyền truy cập của các ứng dụng vào luồng âm thanh và luồng video như sau:

 • Các ứng dụng Tin tưởng và Giới hạn mức Thấp được phép nhận luồng âm thanh và luồng video từ các thiết bị theo mặc định.
 • Các ứng dụng Giới hạn mức Cao and Không tin tưởng không được phép nhận luồng âm thanh và luồng video từ các thiết bị theo mặc định.

Bạn có thể cho phép các ứng dụng nhận luồng âm thanh và video theo cách thủ công.

Các tính năng đặc biệt của bảo vệ luồng âm thanh

Bảo vệ luồng âm thanh có những đặc điểm đặc biệt sau:

 • Thành phần Phòng chống xâm nhập máy chủ phải được bật để chức năng này có thể hoạt động.
 • Nếu ứng dụng bắt đầu nhận dòng âm thanh trước khi thành phần Phòng chống xâm nhập máy chủ được bắt đầu, Kaspersky Endpoint Security sẽ cho phép ứng dụng nhận dòng âm thanh đó và không hiển thị bất kỳ thông báo nào.
 • Nếu bạn đã di chuyển ứng dụng vào nhóm Không tin tưởng hoặc nhóm Giới hạn mức Cao sau khi ứng dụng bắt đầu nhận luồng âm thanh, Kaspersky Endpoint Security sẽ cho phép ứng dụng nhận luồng âm thanh đó và không hiển thị bất kỳ thông báo nào.
 • Sau khi thiết lập quyền truy cập của ứng dụng đến các thiết bị ghi âm đã được thay đổi (ví dụ: nếu ứng dụng đã bị chặn nhận luồng âm thanh) thì bạn phải khởi chạy lại ứng dụng này nếu muốn ứng dụng ngừng nhận luồng âm thanh.
 • Việc kiểm soát truy cập đến dòng truyền phát âm thanh từ thiết bị ghi âm không tùy thuộc vào cấu hình truy cập webcam của ứng dụng.
 • Kaspersky Endpoint Security chỉ bảo vệ quyền truy cập đến các microphone tích hợp và lắp ngoài. Các thiết bị truyền phát âm thanh khác không được hỗ trợ.
 • Kaspersky Endpoint Security không đảm bảo tính năng bảo vệ dòng âm thanh từ các thiết bị như máy ảnh DSLR, máy quay lưu động, và máy quay hành động.
 • Khi bạn chạy ứng dụng ghi lại hoặc phát lại âm thanh hay video lần đầu tiên kể từ khi cài đặt Kaspersky Endpoint Security, chức năng ghi lại hoặc phát lại âm thanh và video có thể bị ngắt quãng. Điều này là cần thiết để bật chức năng kiểm soát quyền truy cập đến các thiết bị ghi âm của các ứng dụng. Dịch vụ hệ thống kiểm soát phần cứng âm thanh sẽ được khởi động lại khi Kaspersky Endpoint Security được chạy lần đầu tiên.

Các tính năng đặc biệt của chức năng bảo vệ truy cập webcam của ứng dụng

Chức năng bảo vệ truy cập webcam có các cân nhắc và hạn chế đặc biệt sau đây:

 • Ứng dụng sẽ kiểm soát các video và hình ảnh tĩnh có được từ quá trình xử lý dữ liệu webcam.
 • Ứng dụng kiểm soát dòng âm thanh nếu nó là một phần của dòng truyền phát video được nhận từ webcam.
 • Ứng dụng sẽ chỉ kiểm soát các webcam được kết nối qua cổng USB hoặc IEEE1394 được hiển thị trong dưới dạng Thiết bị Hình ảnh trong Windows Device Manager.
 • Kaspersky Endpoint Security hỗ trợ các webcam sau:
  • Logitech HD Webcam C270
  • Logitech HD Webcam C310
  • Logitech Webcam C210
  • Logitech Webcam Pro 9000
  • Logitech HD Webcam C525
  • Microsoft LifeCam VX-1000
  • Microsoft LifeCam VX-2000
  • Microsoft LifeCam VX-3000
  • Microsoft LifeCam VX-800
  • Microsoft LifeCam Cinema

  Kaspersky không đảm bảo việc hỗ trợ cho các webcam không được quy định trong danh sách này.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.