Các lệnh AVP

14 Tháng Hai, 2024

ID 141652

Để quản lý Kaspersky Endpoint Security từ dòng lệnh:

  1. Chạy trình thông dịch dòng lệnh (cmd.exe) với tư cách quản trị viên.
  2. Tới thư mục chứa tập tin thực thi Kaspersky Endpoint Security.

    Bạn có thể thêm đường dẫn đến tập tin thực thi vào biến hệ thống %PATH% trong khi cài đặt ứng dụng.

  3. Để thực thi một lệnh, nhập:

    avp.com <lệnh> [options]

Kết quả là, Kaspersky Endpoint Security sẽ thực thi lệnh đó (xem minh họa dưới đây).

Quản lý ứng dụng từ dòng lệnh

Trong phần này

SCAN. Quét phần mềm độc hại

UPDATE. Cập nhật cơ sở dữ liệu và các mô-đun phần mềm ứng dụng

ROLLBACK. Lần hoàn tác bản cập nhật gần nhất

TRACES. Truy vết

START. Bắt đầu hồ sơ

STOP. Dừng một hồ sơ

STATUS. Trạng thái hồ sơ

STATISTICS. Thống kê hoạt động của hồ sơ

RESTORE. Khôi phục các tập tin từ Sao lưu

EXPORT. Xuất thiết lập ứng dụng

IMPORT. Nhập thiết lập ứng dụng

ADDKEY. Áp dụng một tập tin khóa

LICENSE. Cấp giấy phép

RENEW. Mua giấy phép

PBATESTRESET. Đặt lại kết quả kiểm tra ổ đĩa trước khi mã hóa ổ đĩa

EXIT. Thoát khỏi ứng dụng

EXITPOLICY. Tắt chính sách

STARTPOLICY. Bật chính sách

DISABLE. Tắt bảo vệ

SPYWARE. Phát hiện phần mềm gián điệp

KSN. Chuyển qua lại giữa KSN / KPSN

SERVERBINDINGDISABLE. Tắt bảo vệ kết nối máy chủ

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.