Phòng chống khai thác

14 Tháng Hai, 2024

ID 151109

Thành phần Phòng chống khai thác sẽ phát hiện mã chương trình lợi dụng các lỗ hổng trên máy tính để khai thác quyền của quản trị viên hoặc thực hiện các hoạt động độc hại. Ví dụ như mã khai thác có thể sử dụng một cuộc tấn công tràn bộ đệm. Để thực hiện, mã khai thác sẽ gửi số lượng lớn dữ liệu đến một ứng dụng chứa lỗ hổng. Khi xử lý dữ liệu này, ứng dụng chứa lỗ hổng bảo mật sẽ thực thi mã độc. Kết quả của cuộc tấn công này là mã khai thác có thể tiến hành cài đặt trái phép phần mềm độc hại. Khi có một nỗ lực chạy một tập tin thực thi từ một ứng dụng có lỗ hổng bảo mật không được thực hiện bởi người dùng, Kaspersky Endpoint Security sẽ chặn việc khởi chạy tập tin đó hoặc thông báo cho người dùng.

Trong phần này

Bật và tắt Phòng chống khai thác

Bảo vệ bộ nhớ của tiến trình hệ thống

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.