Bật và tắt Phòng chống khai thác

14 Tháng Hai, 2024

ID 151128

Theo mặc định, Phòng chống khai thác sẽ được bật và hoạt động trong chế độ tối ưu. Kaspersky Endpoint Security sẽ giám sát các tập tin thực thi đang được chạy bởi các ứng dụng dễ bị tấn công. Nếu Kaspersky Endpoint Security phát hiện một tập tin thực thi từ một ứng dụng có lỗ hổng bảo mật bị chạy bởi một người không phải người dùng của máy, Kaspersky Endpoint Security sẽ thực hiện hành động được chọn (ví dụ: sẽ chặn hoạt động).

Cách bật hoặc tắt thành phần Phòng chống khai thác trong Bảng điều khiển quản trị (MMC)

Cách bật hoặc tắt Phòng chống khai thác trong Bảng điều khiển web và Bảng điều khiển đám mây

Cách bật hoặc tắt Phòng chống khai thác trong giao diện ứng dụng

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.