Giao diện ứng dụng đơn giản hóa

14 Tháng Hai, 2024

ID 158640

Nếu chính sách Kaspersky Security Center được cấu hình hiển thị giao diện ứng dụng đơn giản hóa được áp dụng cho máy khách có cài đặt Kaspersky Endpoint Security, cửa sổ chính của ứng dụng sẽ không khả dụng trên máy khách này. Nhấn chuột phải để mở menu ngữ cảnh của biểu tượng Kaspersky Endpoint Security (xem hình dưới đây) chứa các mục sau:

 • Tắt chính sách / Bật chính sách. Tắt một chính sách Kaspersky Security Center trên máy tính. Tất cả thiết lập của Kaspersky Endpoint Security đều có thể được cấu hình, bao gồm các thiết lập có khóa đóng trong chính sách (Biểu tượng ổ khóa bị đóng.). Nếu chính sách bị tắt, ứng dụng sẽ yêu cầu mật khẩu để truy cập Kaspersky Endpoint Security (mật khẩu tài khoản hoặc mật khẩu tạm thời). Mục menu ngữ cảnh này khả dụng nếu Bảo vệ bằng mật khẩu được bật. Để bật chính sách, hãy chọn Bật chính sách trong menu ngữ cảnh của ứng dụng.
 • Tác vụ. Danh sách thả xuống chứa các mục sau:
  • Kiểm tra tính toàn vẹn.
  • Khôi phục cơ sở dữ liệu về phiên bản trước đây.
  • Quét toàn bộ.
  • Quét tùy chỉnh.
  • Quét khu vực quan trọng.
  • Cập nhật.
 • Hỗ trợ. Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ chứa thông tin cần thiết để liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật Kaspersky.
 • Thoát. Mục này sẽ đóng Kaspersky Endpoint Security. Nhấn vào mục menu ngữ cảnh để giải phóng ứng dụng khỏi RAM máy tính.

  Menu chứa các mục điều khiển ứng dụng trong một giao diện giản lược.

  Menu ngữ cảnh của biểu tượng ứng dụng khi hiển thị giao diện đơn giản hóa

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.