Biện pháp tốt nhất để triển khai danh sách các ứng dụng được phép

8 Tháng Bảy, 2024

ID 159634

Khi lập kế hoạch triển khai danh sách các ứng dụng được phép, bạn nên thực hiện các việc sau:

 1. Tạo thành các loại nhóm sau:
  • Nhóm người dùng. Nhóm người dùng mà bạn muốn cho phép sử dụng các bộ ứng dụng khác nhau.
  • Nhóm quản trị. Một hoặc nhiều nhóm máy tính mà Kaspersky Security Center sẽ áp dụng danh sách các ứng dụng được phép. Cần tạo nhiều nhóm máy tính nếu thiết lập danh sách được phép khác nhau được sử dụng cho các nhóm đó.
 2. Tạo một nhóm ứng dụng phải luôn được phép khởi động.

  Trước khi tạo một danh sách, bạn nên làm các việc sau:

  1. Chạy tác vụ kiểm kê.

   Bạn có thể xem thông tin về việc tạo, cấu hình lại và khởi động một tác vụ kiểm kê trong mục Quản lý tác vụ.

  2. Xem danh sách các tập tin thực thi.

Trong phần này

Cấu hình chế độ danh sách được phép cho các ứng dụng

Kiểm tra chế độ danh sách được phép

Hỗ trợ cho chế độ danh sách được phép

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.