Kiểm tra chế độ danh sách được phép

14 Tháng Hai, 2024

ID 165699

Để đảm bảo các quy tắc Kiểm soát ứng dụng không chặn ứng dụng cần cho công việc, bạn nên bật chế độ thử nghiệm cho các quy tắc Kiểm soát ứng dụng và phân tích hoạt động của chúng sau khi tạo các quy tắc mới. Khi chế độ thử nghiệm được bật, Kaspersky Endpoint Security sẽ không chặn các ứng dụng mà việc khởi động của chúng bị cấm bởi các quy tắc Kiểm soát ứng dụng, nhưng sẽ thông báo về sự kiện này đến Máy chủ quản trị.

Khi thử nghiệm chế độ danh sách được phép, bạn nên thực hiện các việc sau:

  1. Xác định thời gian thử nghiệm (từ vài ngày đến hai tháng).
  2. Bật chế độ thử nghiệm các quy tắc Kiểm soát ứng dụng.
  3. Xem xét các sự kiện xảy ra từ việc kiểm tra hoạt động của Quản lý ứng dụng và báo cáo về các ứng dụng bị chặn trong chế độ kiểm tra để phân tích kết quả kiểm tra.
  4. Dựa trên kết quả phân tích, thay đổi các thiết lập của chế độ danh sách được phép.

    Cụ thể, dựa trên kết quả kiểm tra, bạn có thể thêm các tệp thực thi liên quan đến các sự kiện vào danh mục ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.