Xem một báo cáo về các ứng dụng bị chặn

8 Tháng Bảy, 2024

ID 165714

Để xem báo cáo về các ứng dụng bị chặn:

  1. Mở Bảng điều khiển quản trị Kaspersky Security Center.
  2. Trong nút Administration Server của cây Bảng điều khiển quản trị, chọn thẻ Reports.
  3. Nhấn nút New report template.

    Trình hướng dẫn tạo mẫu báo cáo mới sẽ khởi chạy.

  4. Làm theo chỉ dẫn của Trình hướng dẫn Mẫu Báo cáo. Ở bước Selecting the report template type, chọn OtherReport on prohibited applications.

    Sau khi bạn đã hoàn tất với Trình hướng dẫn Mẫu Báo cáo Mới, một mẫu báo cáo mới sẽ xuất hiện trong bảng trên thẻ Reports.

  5. Mở báo cáo bằng cách nhấn đúp vào nó.

Tiến trình tạo báo cáo sẽ được bắt đầu. Báo cáo sẽ được hiển thị trong một cửa sổ mới.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.