Bật và tắt Bảo vệ AMSI

8 Tháng Bảy, 2024

ID 174820

Theo mặc định, Bảo vệ AMSI được bật.

Để bật hoặc tắt Bảo vệ AMSI:

  1. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy nhấn nút Biểu tượng thiết lập ứng dụng có hình dạng bánh răng..
  2. Trong cửa sổ thiết lập ứng dụng, hãy chọn Bảo vệ mối đe dọa thiết yếuBảo vệ AMSI.

    Cửa sổ thiết lập Bảo vệ AMSI.

    Thiết lập Bảo vệ AMSI

  3. Sử dụng nút bật/tắt Bảo vệ AMSI để bật hoặc tắt thành phần này.
  4. Lưu các thay đổi của bạn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.