Xuất và nhập các loại trừ cho quy tắc Kiểm soát thích ứng sự cố

8 Tháng Bảy, 2024

ID 175494

Để xuất hoặc nhập danh sách loại trừ cho các quy tắc đã chọn:

 1. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy nhấn nút Biểu tượng thiết lập ứng dụng có hình dạng bánh răng..
 2. Trong cửa sổ thiết lập ứng dụng, hãy chọn Kiểm soát bảo mậtKiểm soát thích ứng sự cố.
 3. Trong mục Quy tắc, hãy nhấn nút Chỉnh sửa quy tắc.

  Danh sách quy tắc Kiểm soát thích ứng sự cố sẽ mở ra.

 4. Để xuất danh sách quy tắc:
  1. Chọn các quy tắc có ngoại lệ mà bạn muốn xuất.
  2. Nhấn vào Xuất.
  3. Trong cửa sổ mở ra, hãy chỉ định tên của tập tin XML mà bạn muốn xuất danh sách các loại trừ vào đó rồi chọn thư mục bạn muốn lưu tập tin này.
  4. Xác nhận rằng bạn chỉ muốn xuất các loại trừ đã chọn hoặc xuất toàn bộ danh sách loại trừ.
  5. Lưu tập tin.
 5. Để nhập danh sách quy tắc:
  1. Nhấn vào Nhập.
  2. Trong cửa sổ mở ra, hãy chọn tập tin XML mà bạn muốn nhập danh sách các loại trừ.
  3. Mở tập tin.

   Nếu máy tính đã có danh sách các loại trừ, Kaspersky Endpoint Security sẽ nhắc bạn xóa danh sách hiện có hoặc thêm các mục mới vào từ tập tin XML.

 6. Lưu các thay đổi của bạn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.