Kaspersky Security Network

14 Tháng Hai, 2024

ID 176440

Để bảo vệ máy tính của bạn một cách hiệu quả hơn, Kaspersky Endpoint Security sẽ sử dụng dữ liệu được nhận từ người dùng trên khắp thế giới. Kaspersky Security Network được thiết kế để lấy dữ liệu này.

Kaspersky Security Network (KSN) là một hạ tầng dịch vụ đám mây cung cấp truy cập đến Cơ sở Tri thức trực tuyến của Kaspersky, có chứa thông tin về danh tiếng tập tin, tài nguyên web và phần mềm. Việc sử dụng dữ liệu từ Kaspersky Security Network đảm bảo thời gian phản ứng nhanh hơn cho Kaspersky Endpoint Security khi gặp phải các mối đe dọa mới, cải thiện hiệu năng của một số thành phần bảo vệ, và làm giảm nguy cơ phát hiện sai. Nếu bạn đang tham gia vào Kaspersky Security Network, các dịch vụ KSN sẽ cung cấp cho Kaspersky Endpoint Security thông tin về danh mục và danh tiếng của các tập tin được quét, cũng như thông tin về danh tiếng của các địa chỉ trang web được quét.

Việc sử dụng Kaspersky Security Network là hoàn toàn tự nguyện. Ứng dụng sẽ nhắc bạn sử dụng KSN trong quá trình cấu hình ban đầu ứng dụng. Người dùng có thể bắt đầu hoặc ngừng tham gia KSN tại bất cứ thời điểm nào.

Để biết thêm chi tiết về việc gửi số liệu thống kê được tạo trong quá trình tham gia KSN đến Kaspersky, và về việc lưu trữ cũng như tiêu hủy các thông tin đó, hãy tham khảo Tuyên bố Kaspersky Security Network và website Kaspersky. Tập tin ksn_<language ID>.txt có văn bản của Tuyên bố Kaspersky Security Network cũng được bao gồm trong gói phân phối ứng dụng.

Cơ sở hạ tầng cơ sở dữ liệu danh tiếng của Kaspersky

Kaspersky Endpoint Security hỗ trợ các giải pháp cơ sở hạ tầng sau để làm việc với cơ sở dữ liệu danh tiếng của Kaspersky:

  • Kaspersky Security Network (KSN) là giải pháp được hầu hết các ứng dụng Kaspersky sử dụng. Người tham gia vào KSN sẽ nhận thông tin từ Kaspersky và gửi cho Kaspersky thông tin về các đối tượng được xóa trên máy tính của người dùng. Đây là những đối tượng sẽ được các chuyên gia phân tích của Kaspersky phân tích thêm và sẽ được đưa vào cơ sở dữ liệu danh tiếng và thống kê.
  • Kaspersky Private Security Network (KPSN) là một giải pháp cho phép người dùng máy tính lưu trữ Kaspersky Endpoint Security hoặc các ứng dụng khác của Kaspersky để có quyền truy cập cơ sở dữ liệu danh tiếng của Kaspersky và truy cập các dữ liệu thống kê khác mà không cần gửi dữ liệu cho Kaspersky từ máy tính của riêng họ. KPSN được thiết kế dành cho khách hàng doanh nghiệp, là những khách hàng không thể tham gia vào Kaspersky Security Network vì bất kỳ lý do nào dưới đây:
    • Các máy trạm cục bộ không được kết nối vào mạng Internet.
    • Việc truyền tải bất kỳ dữ liệu nào bên ngoài quốc gia hoặc bên ngoài mạng LAN của doanh nghiệp đều bị cấm theo luật pháp hoặc bị hạn chế bởi các chính sách bảo mật của doanh nghiệp.

Theo mặc định, Kaspersky Security Center sử dụng KSN. Bạn có thể cấu hình sử dụng KPSN trong Bảng điều khiển quản trị (MMC), trong Bảng điều khiển web Kaspersky Security Center và trong dòng lệnh. Không thể cấu hình việc sử dụng KPSN trong Bảng điều khiển đám mây Kaspersky Security Center.

Để biết thêm chi tiết về KPSN, vui lòng tham khảo tài liệu về Kaspersky Private Security Network.

Cấu hình của Kaspersky Security Network

Tham số

Mô tả

Bật chế độ KSN mở rộng

Chế độ KSN mở rộng là chế độ trong đó Kaspersky Endpoint Security sẽ gửi dữ liệu bổ sung đến Kaspersky. Kaspersky Endpoint Security sử dụng KSN để phát hiện các mối đe dọa, bất kể vị trí của nút bật/tắt.

Bật chế độ đám mây

Chế độ đám mây chỉ chế độ hoạt động của ứng dụng trong đó Kaspersky Endpoint Security sử dụng phiên bản nhẹ của cơ sở dữ liệu diệt virus. Kaspersky Security Network hỗ trợ hoạt động của ứng dụng khi cơ sở dữ liệu diệt virus nhẹ đang được sử dụng. Phiên bản nhẹ của cơ sở dữ liệu diệt virus cho phép bạn sử dụng khoảng một nửa dung lượng RAM của máy tính so với dung lượng RAM được sử dụng với cơ sở dữ liệu thông thường. Nếu bạn không tham gia vào Kaspersky Security Network hoặc nếu chế độ đám mây bị tắt, Kaspersky Endpoint Security sẽ tải về phiên bản đầy đủ của cơ sở dữ liệu diệt virus từ các máy chủ của Kaspersky.

Nếu công tắc này được bật, Kaspersky Endpoint Security sẽ sử dụng phiên bản nhẹ của cơ sở dữ liệu diệt virus, nhằm làm giảm tải cho tài nguyên hệ điều hành.

Kaspersky Endpoint Security sẽ tải về phiên bản nhẹ của cơ sở dữ liệu diệt virus trong lần cập nhật tiếp theo sau khi hộp kiểm này được lựa chọn.

Nếu công tắc này bị tắt, Kaspersky Endpoint Security sẽ sử dụng phiên bản đầy đủ của cơ sở dữ liệu diệt virus.

Kaspersky Endpoint Security sẽ tải về phiên bản đầy đủ của cơ sở dữ liệu diệt virus trong lần cập nhật tiếp theo sau khi hộp kiểm này bị xóa.

Trạng thái máy tính khi máy chủ KSN không khả dụng

(chỉ khả dụng trong Bảng điều khiển Kaspersky Security Center)

Các mục trong danh sách thả xuống xác định trạng thái của một máy tính trong Kaspersky Security Center khi các máy chủ KSN không khả dụng.

Sử dụng Máy chủ quản trị làm máy chủ proxy KSN

(chỉ khả dụng trong Bảng điều khiển Kaspersky Security Center)

Nếu hộp kiểm này được chọn, Kaspersky Endpoint Security sẽ sử dụng dịch vụ Proxy KSN. Bạn có thể cấu hình thiết lập dịch vụ KSN Proxy trong thuộc tính của Máy chủ quản trị.

Sử dụng các máy chủ Kaspersky Security Network nếu máy chủ proxy KSN không khả dụng

(chỉ khả dụng trong Bảng điều khiển Kaspersky Security Center)

Nếu hộp kiểm này được chọn, Kaspersky Endpoint Security sẽ sử dụng các máy chủ KSN khi dịch vụ KSN Proxy không khả dụng. Máy chủ KSN có thể được đặt trên cả Kaspersky và trên một bên thứ ba (khi Kaspersky Private Security Network được sử dụng).

Xem thêm: Quản lý ứng dụng qua giao diện cục bộ

Cung cấp dữ liệu khi sử dụng Kaspersky Security Network

Bật và tắt sử dụng Kaspersky Security Network

Bật và tắt chế độ đám mây cho các thành phần bảo vệ

Kiểm tra danh tiếng của một tập tin trong Kaspersky Security Network

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.