Bắt đầu

14 Tháng Hai, 2024

ID 176593

Sau khi triển khai ứng dụng trên các máy khách, để làm việc với Kaspersky Endpoint Security từ Bảng điều khiển Kaspersky Security Center, bạn cần thực hiện các hành động sau:

  • Tạo và cấu hình một chính sách.

    Bạn có thể sử dụng các chính sách để áp dụng cấu hình Kaspersky Endpoint Security giống nhau cho tất cả các máy khách trong một nhóm quản trị. Trình hướng dẫn bắt đầu nhanh của Kaspersky Security Center sẽ tự động tạo một chính sách cho Kaspersky Endpoint Security.

  • Tạo các tác vụ Cập nhật và Quét phần mềm độc hại.

    Phải thực hiện tác vụ Cập nhật để cập nhật khả năng bảo mật của máy tính. Khi tác vụ này được thực hiện, Kaspersky Endpoint Security sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu diệt virus và mô-đun ứng dụng. Tác vụ Cập nhật được tạo tự động bởi trình hướng dẫn sử dụng nhanh Máy chủ quản trị. Để tạo tác vụ Cập nhật, hãy cài đặt Tiện ích quản lý của Kaspersky Endpoint Security cho Windows khi đang chạy Trình hướng dẫn.

    Tác vụ Quét phần mềm độc hại là bắt buộc để phát hiện kịp thời virus cùng các loại phần mềm độc hại khác. Bạn cần tạo thủ công tác vụ Quét phần mềm độc hại.

Cách tạo tác vụ Quét phần mềm độc hại trong Bảng điều khiển quản trị (MMC)

Cách tạo tác vụ Quét phần mềm độc hại trong Bảng điều khiển web

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.