Chỉnh sửa khuôn mẫu tin nhắn Kiểm soát thích ứng sự cố

14 Tháng Hai, 2024

ID 177163

Khi người dùng cố gắng thực hiện một hành động bị chặn bởi các quy tắc Kiểm soát thích ứng sự cố, Kaspersky Endpoint Security sẽ hiển thị một thông báo rằng các hành động có thể gây hại đã bị chặn. Nếu người dùng tin rằng hành động đã bị chặn nhầm, người dùng có thể sử dụng liên kết trong nội dung thông điệp để gửi một thông điệp đến quản trị viên mạng doanh nghiệp cục bộ.

Các khuôn mẫu đặc biệt có thể được sử dụng cho thông báo chặn các hành động có thể gây hại cũng như cho thông điệp được gửi đến quản trị viên. Bạn có thể sửa mẫu thông điệp.

Để sửa một mẫu thông điệp:

  1. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy nhấn nút Biểu tượng thiết lập ứng dụng có hình dạng bánh răng..
  2. Trong cửa sổ thiết lập ứng dụng, hãy chọn Kiểm soát bảo mậtKiểm soát thích ứng sự cố.
  3. Trong mục Mẫu, hãy cấu hình các mẫu cho thông báo Kiểm soát thích ứng sự cố:
    • Tin nhắn về hoạt động chặn. Mẫu thông báo được hiển thị cho người dùng khi một quy tắc Kiểm soát thích ứng sự cố chặn một hành động ít gặp.
    • Thông điệp đến quản trị viên. Khuôn mẫu thông báo mà người dùng có thể gửi đến quản trị viên mạng doanh nghiệp cục bộ nếu người dùng cho rằng việc chặn là do nhầm lẫn. Sau khi người dùng yêu cầu cung cấp quyền truy cập, Kaspersky Endpoint Security sẽ gửi một sự kiện đến Kaspersky Security Center: Thông báo chặn hoạt động của ứng dụng gửi đến quản trị viên. Phần mô tả sự kiện chứa một thông báo cho quản trị viên với các biến được thay thế. Bạn có thể xem các sự kiện này trong bảng điều khiển Kaspersky Security Center bằng cách sử dụng lựa chọn sự kiện được định sẵn User requests. Nếu tổ chức của bạn chưa triển khai Kaspersky Security Center hoặc không có kết nối với Máy chủ quản trị thì ứng dụng sẽ gửi một thông báo cho quản trị viên tới địa chỉ email được chỉ định.
  4. Lưu các thay đổi của bạn.

Xem thêm:

Sửa mẫu thông điệp Kiểm soát Web

Sửa mẫu thông điệp Kiểm soát thiết bị

Sửa mẫu thông điệp Kiểm soát ứng dụng

Sửa mẫu thông điệp truy cập tập tin được mã hóa

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.