Truy vết hiệu năng của ứng dụng

14 Tháng Hai, 2024

ID 177255

Kaspersky Endpoint Security cho phép bạn nhận thông tin về các sự cố vận hành máy tính trong quá trình sử dụng ứng dụng. Ví dụ như bạn có thể nhận thông tin về các khoảng trễ trong quá trình tải hệ điều hành sau khi ứng dụng được cài đặt. Để thực hiện điều đó, Kaspersky Endpoint Security sẽ tạo các tập tin dấu vết hiệu năng. Truy vết hiệu năng chỉ việc lưu ký các hành động được thực hiện bởi ứng dụng dành cho mục đích chẩn đoán các sự cố hiệu năng của Kaspersky Endpoint Security. Để nhận thông tin, Kaspersky Endpoint Security sẽ sử dụng dịch vụ Truy vết sự kiện cho Windows (ETW). Bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Kaspersky chịu trách nhiệm chẩn đoán các sự cố của Kaspersky Endpoint Security và xác lập lý do cho các sự cố đó.

Nên thực hiện truy vết ứng dụng dưới sự giám sát của bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật Kaspersky.

Để tạo một tập tin dấu vết hiệu năng:

 1. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy nhấn nút Biểu tượng Hỗ trợ kỹ thuật..
 2. Trong cửa sổ mở ra, hãy nhấn nút Công cụ hỗ trợ.
 3. Sử dụng nút bật/tắt Bật truy vết hiệu năng để bật hoặc tắt truy vết hiệu năng ứng dụng.
 4. Trong danh sách thả xuống Truy vết, hãy chọn một chế độ truy vết ứng dụng:
  • Có giới hạn dung lượng. Lưu dấu vết vào một số tập tin giới hạn với kích cỡ giới hạn và ghi đè lên các tập tin cũ khi kích cỡ tối đa bị vượt quá. Nếu chế độ này được chọn, bạn có thể xác định dung lượng tối đa cho mỗi tập tin.
  • Không có giới hạn. Lưu một tập tin dấu vết (không có giới hạn kích cỡ).
 5. Trong danh sách thả xuống Mức độ, hãy chọn cấp độ truy vết:
  • Nhanh. Kaspersky Endpoint Security sẽ phân tích các tiến trình quan trọng nhất của hệ điều hành liên quan đến hiệu năng.
  • Chi tiết. Kaspersky Endpoint Security sẽ phân tích tất cả các tiến trình của hệ điều hành liên quan đến hiệu năng.
 6. Trong danh sách thả xuống Loại truy vết, hãy chọn loại truy vết:
  • Thông tin cơ bản. Kaspersky Endpoint Security sẽ phân tích các tiến trình khi hệ điều hành đang chạy. Sử dụng loại truy vết này nếu một vấn đề vẫn tiếp tục xuất hiện sau khi hệ điều hành được nạp, ví dụ như vấn đề liên quan đến truy cập Internet trong trình duyệt.
  • Khi khởi động lại. Kaspersky Endpoint Security sẽ chỉ phân tích các tiến trình khi hệ điều hành đang nạp. Sau khi hệ điều hành được nạp, Kaspersky Endpoint Security sẽ dừng truy vết. Sử dụng loại truy vết này nếu vấn đề liên quan đến quá trình tải hệ điều hành bị chậm trễ.
 7. Khởi động lại máy tính và thử tạo lại vấn đề.
 8. Để dừng truy vết tiến trình, hãy quay lại cửa sổ Công cụ hỗ trợ và tắt truy vết.

Kết quả là tập tin dấu vết hiệu năng sẽ được tạo trong thư mục %ProgramData%\Kaspersky Lab\KES.21.16\Traces. Sau khi tập tin dấu vết được tạo, hãy gửi tập tin đó đến bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Kaspersky.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.