Bản cài đặt tiêu chuẩn của ứng dụng

14 Tháng Hai, 2024

ID 177979

Kaspersky Security Center cung cấp một Trình hướng dẫn Triển khai tính năng bảo vệ để cài đặt ứng dụng trên các máy tính doanh nghiệp. Trình hướng dẫn Triển khai tính năng bảo vệ bao gồm các hành động chính sau:

  1. Chọn một gói cài đặt Kaspersky Endpoint Security.

    Một gói cài đặt là một nhóm tập tin được tạo để cài đặt từ xa ứng dụng Kaspersky qua Kaspersky Security Center. Gói cài đặt chứa một khoảng thiết lập cần thiết để cài đặt ứng dụng và chạy nó ngay sau khi cài đặt. Gói cài đặt được tạo sử dụng tập tin với phần mở rộng .kpd và .kud được bao gồm trong gói phân phối ứng dụng. Gói cài đặt Kaspersky Endpoint Security có thể được sử dụng trên tất cả các phiên bản Windows và các loại cấu trúc bộ vi xử lý được hỗ trợ.

  2. Tạo tác vụ Install application remotely thuộc Máy chủ quản trị Kaspersky Security Center.

    Triển khai Kaspersky Endpoint Security

Cách chạy Trình hướng dẫn Triển khai tính năng bảo vệ trong Bảng điều khiển quản trị (MMC)

Cách khởi động Trình hướng dẫn Triển khai tính năng bảo vệ trong Bảng điều khiển web và Bảng điều khiển đám mây

Xem thêm:

Cài đặt. Cài đặt ứng dụng

Cài đặt ứng dụng một cách cục bộ bằng Trình hướng dẫn

Cài đặt ứng dụng từ xa sử dụng Trình Quản lý Cấu hình Trung tâm Hệ thống

Mô tả thiết lập cài đặt của tập tin setup.ini

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.