EXIT. Thoát khỏi ứng dụng

14 Tháng Hai, 2024

ID 184347

Thoát Kaspersky Endpoint Security. Ứng dụng sẽ bị gỡ khỏi RAM máy tính.

Để thực thi lệnh này, Bảo vệ bằng mật khẩu phải được bật. Người dùng phải có quyền Thoát khỏi ứng dụng.

Cú pháp lệnh

avp.com EXIT /login=<user name> /password=<password>

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.