DISABLE. Tắt bảo vệ

14 Tháng Hai, 2024

ID 184352

Tắt Bảo vệ mối đe dọa tập tin trên một máy tính có giấy phép Kaspersky Endpoint Security đã hết hạn. Bạn không thể chạy lệnh này trên một máy tính có ứng dụng chưa được kích hoạt hoặc có một giấy phép hợp lệ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.