Chế độ ngoại tuyến để cấp quyền truy cập

14 Tháng Hai, 2024

ID 186150

Bạn chỉ có thể cấp quyền truy cập đến một thiết bị bị chặn ở chế độ ngoại tuyến nếu Kaspersky Security Center được triển khai trong tổ chức và máy tính đó đã được áp dụng chính sách. Trong thiết lập của chính sách, trong phần Kiểm soát thiết bị, phải chọn Cho phép yêu cầu truy cập tạm thời.

Người dùng yêu cầu truy cập đến thiết bị bị chặn như sau:

 1. Kết nối thiết bị với máy tính.

  Kaspersky Endpoint Security sẽ hiển thị một thông báo để báo rằng quyền truy cập tới thiết bị đó đã bị chặn (xem hình bên dưới).

 2. Nhấn vào liên kết Yêu cầu quyền truy cập tạm thời.

  Thao tác này sẽ mở cửa sổ chứa danh sách các thiết bị được kết nối.

 3. Trong danh sách các thiết bị được kết nối, hãy chọn thiết bị mạn muốn truy cập.
 4. Nhấn vào Tạo tập tin yêu cầu truy cập.
 5. Trong trường Thời gian truy cập, quy định khoảng thời gian mà bạn muốn truy cập đến thiết bị.
 6. Lưu tập tin vào bộ nhớ của máy tính.

Kết quả là một tập tin yêu cầu truy cập có phần mở rộng *.akey sẽ được tải về bộ nhớ của máy tính. Sử dụng bất kỳ phương thức khả dụng nào để gửi tập tin yêu cầu truy cập đến quản trị viên mạng LAN của doanh nghiệp.

Thông báo về quyền truy cập thiết bị đã bị chặn. Người dùng có thể yêu cầu quyền truy cập thiết bị tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Thông báo Kiểm soát thiết bị

Cách quản trị viên có thể tạo khóa truy cập cho thiết bị đang bị chặn trong Bảng điều khiển quản trị (MMC)

Cách quản trị viên có thể tạo khóa truy cập cho thiết bị đang bị chặn trong Bảng điều khiển web và Bảng điều khiển đám mây

Kết quả là khóa truy cập thiết bị bị chặn sẽ được tải về bộ nhớ máy tính. Một tập tin khóa truy cập có phần mở rộng là *.acode. Sử dụng bất kỳ phương thức khả dụng nào để gửi khóa truy cập thiết bị bị chặn đến người dùng.

Người dùng sẽ kích hoạt khóa truy cập như sau:

 1. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy nhấn nút Biểu tượng thiết lập ứng dụng có hình dạng bánh răng..
 2. Trong cửa sổ thiết lập ứng dụng, hãy chọn Kiểm soát bảo mậtKiểm soát thiết bị.
 3. Trong mục Yêu cầu quyền truy cập, hãy nhấn nút Yêu cầu truy cập thiết bị.
 4. Trong cửa sổ mở ra, hãy nhấn nút Kích hoạt khóa truy cập.
 5. Trong cửa sổ mở ra, hãy chọn tập tin có khóa truy cập nhận được từ quản trị viên mạng LAN của doanh nghiệp.

  Thao tác này sẽ mở một cửa sổ chứa thông tin về việc cấp quyền truy cập.

 6. Nhấn vào OK.

Kết quả là người dùng sẽ nhận được quyền truy cập đến thiết bị đó trong khoảng thời gian được quy định bởi quản trị viên. Người dụng sẽ nhận được nhóm quyền đầy đủ để truy cập thiết bị (quyền đọc và ghi). Khi khóa hết hạn, quyền truy cập thiết bị sẽ bị chặn. Nếu người dùng cần quyền truy cập vĩnh viến đến thiết bị, hãy thêm thiết bị vào danh sách được tin tưởng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.