Mẫu (mã hóa dữ liệu)

14 Tháng Hai, 2024

ID 193690

Sau khi mã hóa dữ liệu, Kaspersky Endpoint Security có thể hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu ví dụ như do sự thay đổi trong cơ sở hạ tầng của tổ chức và thay đổi trong Máy chủ quản trị Kaspersky Security Center. Nếu người dùng không có quyền truy cập vào dữ liệu được mã hóa, người dùng có thể yêu cầu quản trị viên truy cập vào dữ liệu đó. Nói cách khác, người dùng cần gửi cho quản trị viên tập tin yêu cầu truy cập. Sau đó, người dùng cần tải tập tin phản hồi nhận được từ quản trị viên lên Kaspersky Endpoint Security. Kaspersky Endpoint Security sẽ cho phép bạn yêu cầu truy cập dữ liệu từ quản trị viên thông qua email (xem hình bên dưới).

Một cửa sổ có tập tin yêu cầu truy cập dữ liệu được mã hóa. Người dùng có thể lưu tập tin đã tạo vào đĩa hoặc gửi tập tin qua email.

Yêu cầu truy cập vào dữ liệu được mã hóa

Bạn sẽ được cung cấp một mẫu để thông báo rằng bạn không có đủ quyền truy cập dữ liệu. Để thuận tiện cho người dùng, bạn có thể điền vào các trường sau:

  • Đến. Nhập địa chỉ email của nhóm quản trị viên có quyền đối với các tính năng mã hóa dữ liệu.
  • Tiêu đề. Nhập chủ đề của email có yêu cầu truy cập các tập tin được mã hóa. Ví dụ như bạn có thể thêm thẻ để lọc tin nhắn.
  • Thông điệp của người dùng. Nếu cần, hãy thay đổi nội dung của tin nhắn. Bạn có thể sử dụng các biến để nhận dữ liệu cần thiết (ví dụ như biến %USER_NAME%).

Xem thêm: Thông tin về quản lý ứng dụng qua Bảng điều khiển quản trị Kaspersky Security Center

Sửa mẫu thông điệp truy cập tập tin được mã hóa

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.