Xuất và nhập danh sách các quy tắc mã hóa cho ổ đĩa di động

14 Tháng Hai, 2024

ID 202233

Bạn có thể xuất danh sách các quy tắc mã hóa ổ đĩa di động vào một tập tin XML. Sau đó, bạn có thể sửa đổi tập tin, ví dụ như thêm một số lượng lớn các quy tắc cho cùng loại ổ đĩa di động. Bạn cũng có thể sử dụng chức năng xuất/nhập để sao lưu danh sách các quy tắc hoặc để chuyển quy tắc sang máy chủ khác.

Cách xuất và nhập danh sách quy tắc mã hóa ổ đĩa di động trong Bảng điều khiển quản trị (MMC)

Cách xuất và nhập danh sách quy tắc mã hóa ổ đĩa di động trong Bảng điều khiển web

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.