Xuất và nhập các Quy tắc kiểm soát web

14 Tháng Hai, 2024

ID 202285

Bạn có thể xuất danh sách Quy tắc kiểm soát web ra một tập tin XML. Sau đó, bạn có thể sửa đổi tập tin, ví dụ như thêm một số lượng lớn các địa chỉ cùng loại. Bạn có thể sử dụng chức năng xuất/nhập để sao lưu danh sách Quy tắc kiểm soát web hoặc để chuyển danh sách sang máy chủ khác.

Cách xuất và nhập danh sách Quy tắc kiểm soát web trong Bảng điều khiển quản trị (MMC)

Cách xuất và nhập danh sách Quy tắc kiểm soát web trong Bảng điều khiển web và Bảng điều khiển đám mây

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.