Phụ lục 5. Thiết lập mạng để tương tác với các dịch vụ bên ngoài

14 Tháng Hai, 2024

ID 202507

Kaspersky Endpoint Security sử dụng các thiết lập mạng sau để tương tác với các dịch vụ bên ngoài.

Thiết lập mạng

Địa chỉ

Mô tả

activation-v2.kaspersky.com/activationservice/activationservice.svc

Giao thức: HTTPS

Cổng: 443

Kích hoạt ứng dụng.

s00.upd.kaspersky.com

s01.upd.kaspersky.com

s02.upd.kaspersky.com

s03.upd.kaspersky.com

s04.upd.kaspersky.com

s05.upd.kaspersky.com

s06.upd.kaspersky.com

s07.upd.kaspersky.com

s08.upd.kaspersky.com

s09.upd.kaspersky.com

s10.upd.kaspersky.com

s11.upd.kaspersky.com

s12.upd.kaspersky.com

s13.upd.kaspersky.com

s14.upd.kaspersky.com

s15.upd.kaspersky.com

s16.upd.kaspersky.com

s17.upd.kaspersky.com

s18.upd.kaspersky.com

s19.upd.kaspersky.com

cm.k.kaspersky-labs.com

Giao thức: HTTPS

Cổng: 443

Cập nhật cơ sở dữ liệu và các mô-đun phần mềm ứng dụng.

downloads.upd.kaspersky.com

Giao thức: HTTPS

Cổng: 443

 • Cập nhật cơ sở dữ liệu và các mô-đun phần mềm ứng dụng.
 • Xác minh quyền truy cập vào máy chủ Kaspersky. Nếu không thể truy cập các máy chủ bằng DNS hệ thống thì ứng dụng sẽ sử dụng DNS công cộng. Đây là điều cần thiết để đảm bảo cơ sở dữ liệu chống virus được cập nhật và duy trì cấp độ bảo mật cho máy tính. Kaspersky Endpoint Security sử dụng danh sách các máy chủ DNS công cộng sau, theo trình tự sau:
  1. DNS công cộng của Google (8.8.8.8).
  2. Cloudflare DNS (1.1.1.1).
  3. Alibaba Cloud DNS (223.6.6.6).
  4. Quad9 DNS (9.9.9.9).
  5. CleanBrowsing (185.228.168.168).

Các yêu cầu được ứng dụng đưa ra có thể chứa địa chỉ của các miền và địa chỉ IP công cộng của người dùng vì ứng dụng thiết lập kết nối TCP/UDP với máy chủ DNS. Ví dụ: đây là thông tin cần thiết để xác thực chứng chỉ của tài nguyên web khi sử dụng giao thức HTTPS. Nếu Kaspersky Endpoint Security đang sử dụng máy chủ DNS công cộng, việc xử lý dữ liệu được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của dịch vụ liên quan. Nếu bạn muốn ngăn Kaspersky Endpoint Security sử dụng máy chủ DNS công cộng, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật để có bản vá riêng.

touch.kaspersky.com

Giao thức: HTTP

 • Nhận thời gian được tin tưởng để kiểm tra thời hạn hiệu lực của chứng chỉ (kết nối TLS).
 • Cảnh báo về từ chối quyền truy cập vào tài nguyên web trong trình duyệt khi tính năng Bảo vệ mối đe dọa web đang chạy.

p00.upd.kaspersky.com

p01.upd.kaspersky.com

p02.upd.kaspersky.com

p03.upd.kaspersky.com

p04.upd.kaspersky.com

p05.upd.kaspersky.com

p06.upd.kaspersky.com

p07.upd.kaspersky.com

p08.upd.kaspersky.com

p09.upd.kaspersky.com

p10.upd.kaspersky.com

p11.upd.kaspersky.com

p12.upd.kaspersky.com

p13.upd.kaspersky.com

p14.upd.kaspersky.com

p15.upd.kaspersky.com

p16.upd.kaspersky.com

p17.upd.kaspersky.com

p18.upd.kaspersky.com

p19.upd.kaspersky.com

downloads.kaspersky-labs.com

cm.k.kaspersky-labs.com

Giao thức: HTTP

Cổng: 80

Cập nhật cơ sở dữ liệu và các mô-đun phần mềm ứng dụng.

ds.kaspersky.com

Giao thức: HTTPS

Cổng: 443

Sử dụng Kaspersky Security Network.

ksn-a-stat-geo.kaspersky-labs.com

ksn-file-geo.kaspersky-labs.com

ksn-verdict-geo.kaspersky-labs.com

ksn-url-geo.kaspersky-labs.com

ksn-a-p2p-geo.kaspersky-labs.com

ksn-info-geo.kaspersky-labs.com

ksn-cinfo-geo.kaspersky-labs.com

Giao thức: Any

Cổng: 443, 1443

Sử dụng Kaspersky Security Network.

click.kaspersky.com

redirect.kaspersky.com

Giao thức: HTTPS

Theo các liên kết trong giao diện.

Thiết lập, được sử dụng để mã hóa

Địa chỉ

Mô tả

crl.kaspersky.com

ocsp.kaspersky.com

Giao thức: HTTP

Cổng: 80

Cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI).

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.