Quét các kết nối được mã hóa trong Firefox và Thunderbird

14 Tháng Hai, 2024

ID 202714

Sau khi cài đặt, Kaspersky Endpoint Security sẽ thêm chứng chỉ Kaspersky vào kho lưu trữ dành cho các chứng chỉ được tin tưởng của hệ thống (kho chứng chỉ Windows). Theo mặc định, Firefox và Thunderbird sử dụng kho chứng chỉ Mozilla độc quyền của riêng họ thay vì kho chứng chỉ Windows. Nếu Kaspersky Security Center được triển khai trong tổ chức của bạn và đang có một chính sách được áp dụng cho máy tính thì Kaspersky Endpoint Security sẽ tự động cho phép sử dụng kho chứng chỉ Windows trong Firefox và Thunderbird để quét lưu lượng của các ứng dụng này. Nếu một chính sách không được áp dụng cho máy tính, bạn có thể chọn kho chứng chỉ sẽ được các ứng dụng Mozilla sử dụng. Nếu bạn đã chọn kho chứng chỉ Mozilla, hãy thêm chứng chỉ Kaspersky vào đó theo cách thủ công. Làm vậy sẽ giúp tránh các lỗi khi làm việc với lưu lượng HTTPS.

Để quét lưu lượng trong trình duyệt Mozilla Firefox và ứng dụng thư điện tử Thunderbird, bạn phải bật Quét kết nối được mã hóa. Nếu Quét kết nối được mã hóa bị tắt, ứng dụng sẽ không quét lưu lượng được mã hóa trong trình duyệt Mozilla Firefox và ứng dụng thư điện tử Thunderbird.

Trước khi thêm chứng chỉ vào kho của Mozilla, hãy xuất chứng chỉ Kaspersky từ Bảng điều khiển của Windows (thuộc tính trình duyệt). Để biết chi tiết về việc xuất chứng chỉ Kaspersky, vui lòng tham khảo Cơ sở kiến thức Hỗ trợ kỹ thuật. Để biết chi tiết về việc thêm chứng chỉ vào kho, hãy truy cập trang web hỗ trợ kỹ thuật của Mozilla.

Bạn chỉ có thể chọn kho chứng chỉ trong giao diện cục bộ của ứng dụng.

Để chọn một kho chứng chỉ để quét các kết nối được mã hóa trong Firefox và Thunderbird:

  1. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy nhấn nút Biểu tượng thiết lập ứng dụng có hình dạng bánh răng..
  2. Trong cửa sổ thiết lập ứng dụng, hãy chọn Thiết lập tổng quátThiết lập mạng.
  3. Trong mục Mozilla Firefox và Thunderbird, hãy chọn hộp kiểm Sử dụng kho chứng chỉ đã chọn để quét các kết nối được mã hóa trong các ứng dụng Mozilla.
  4. Chọn kho chứng chỉ:
    • Kho chứng chỉ Windows (khuyên dùng). Chứng chỉ gốc của Kaspersky được thêm vào kho này trong quá trình cài đặt Kaspersky Endpoint Security.
    • Kho chứng chỉ từ thiết lập trình duyệt Mozilla Firefox. Mozilla Firefox và Thunderbird sử dụng kho chứng chỉ của riêng họ. Nếu chọn kho chứng chỉ của Mozilla, bạn cần thêm chứng chỉ gốc Kaspersky vào kho này theo cách thủ công thông qua các thuộc tính của trình duyệt.
  5. Lưu các thay đổi của bạn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.