MDRLICENSE. Kích hoạt MDR

14 Tháng Hai, 2024

ID 207836

Thực hiện các thao tác với tập tin cấu hình BLOB để kích hoạt Managed Detection and Response. Tập tin BLOB chứa ID ứng dụng khách và thông tin về giấy phép cho thành phần Managed Detection and Response của Kaspersky. Tập tin BLOB nằm bên trong tập tin nén ZIP của tập tin cấu hình MDR. Bạn có thể lấy tập tin nén ZIP trong Bảng điều khiển Managed Detection and Response của Kaspersky. Để biết thông tin chi tiết về tập tin BLOB, vui lòng tham khảo Trợ giúp của Managed Detection and Response của Kaspersky.

Phải có đặc quyền của quản trị viên để thực hiện các thao tác với tập tin BLOB. Thiết lập Managed Detection and Response trong chính sách cũng phải có sẵn để chỉnh sửa (Biểu tượng ổ khóa mở.).

Cú pháp lệnh

avp.com MDRLICENSE <operation> [/login=<user name> /password=<password>]

Hoạt động

 

/ADD <tên tập tin>

Áp dụng tập tin cấu hình BLOB để tích hợp với Managed Detection and Response của Kaspersky (định dạng tập tin P7). Bạn chỉ có thể áp dụng một tập tin BLOB. Nếu tập tin BLOB đã được thêm vào máy tính, tập tin đó sẽ được thay thế.

/DEL

Xóa tập tin cấu hình BLOB.

Chứng thực

 

/login=<tên người dùng> /password=<mật khẩu>

Thông tin đăng nhập vào tài khoản người dùng với các quyền Bảo vệ bằng mật khẩu cần thiết.

Ví dụ:

avp.com MDRLICENSE /ADD file.key

avp.com MDRLICENSE /DEL /login=KLAdmin /password=!Password1

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.