Tạm dừng bảo vệ BitLocker để cập nhật phần mềm

14 Tháng Hai, 2024

ID 215598

Có một số lưu ý đặc biệt khi cập nhật hệ điều hành, cài đặt gói cập nhật cho hệ điều hành hoặc cập nhật phần mềm khác khi bật tính năng bảo vệ BitLocker. Việc cài đặt các bản cập nhật có thể yêu cầu khởi động lại máy tính nhiều lần. Sau mỗi lần khởi động lại, người dùng phải hoàn tất xác thực BitLocker. Để đảm bảo các bản cập nhật được cài đặt đúng cách, bạn có thể tạm thời tắt xác thực BitLocker. Trong trường hợp này, ổ đĩa vẫn được mã hóa và người dùng có quyền truy cập dữ liệu sau khi đăng nhập vào hệ thống. Để quản lý xác thực BitLocker, bạn có thể sử dụng tác vụ Quản lý bảo vệ bằng BitLocker. Bạn có thể sử dụng tác vụ này để chỉ định số lần khởi động lại máy tính mà không yêu cầu xác thực BitLocker. Bằng cách này, sau khi các bản cập nhật được cài đặt và tác vụ Quản lý bảo vệ bằng BitLocker hoàn tất thì xác thực BitLocker sẽ tự động được bật. Bạn có thể bật xác thực BitLocker bất kỳ lúc nào.

Cách tạm dừng bảo vệ bằng BitLocker bằng Bảng điều khiển quản trị (MMC)

Cách tạm dừng bảo vệ bằng BitLocker bằng Bảng điều khiển web

Kết quả là, khi tác vụ đang chạy, sau lần khởi động lại máy tính tiếp theo, BitLocker sẽ không nhắc người dùng xác thực. Sau mỗi lần khởi động lại máy tính mà không cần xác thực BitLocker, Kaspersky Endpoint Security sẽ tạo một sự kiện tương ứng và ghi lại số lần khởi động lại còn lại. Khi đó Kaspersky Endpoint Security sẽ gửi sự kiện đến Kaspersky Security Center để quản trị viên giám sát. Bạn cũng có thể xem số lần khởi động lại còn lại trong thư mục Managed devices của bảng điều khiển Kaspersky Security Center trong phần mô tả trạng thái thiết bị.

Một cửa sổ có danh sách các thiết bị đang chạy mã hóa BitLocker. Công nghệ mã hóa, trạng thái và ID ổ đĩa được hiển thị.

Danh sách các thiết bị được quản lý

Khi đạt đến số lần khởi động lại được chỉ định hoặc thời gian hết hạn của tác vụ, xác thực BitLocker sẽ tự động được bật. Để có quyền truy cập dữ liệu, người dùng phải hoàn thành xác thực BitLocker.

Trên máy tính chạy Windows 7, BitLocker không thể đếm số lần khởi động lại máy tính. Việc đếm số lần khởi động lại trên máy tính Windows 7 do Kaspersky Endpoint Security xử lý. Do đó, để tự động bật xác thực BitLocker sau mỗi lần khởi động lại, Kaspersky Endpoint Security phải được khởi động.

Để bật xác thực BitLocker trước thời hạn, hãy mở thuộc tính tác vụ Quản lý bảo vệ bằng BitLocker và chọn Yêu cầu xác thực mỗi lần trước khi khởi động.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.