Khởi chạy tiến trình

14 Tháng Hai, 2024

ID 216456

Bạn có thể chạy tập tin từ xa bằng cách sử dụng tác vụ Bắt đầu tiến trình. Ví dụ: bạn có thể chạy tiện ích tạo tập tin cấu hình máy tính từ xa. Tiếp theo, bạn có thể sử dụng tác vụ Lấy tập tin để nhận tập tin đã tạo trong Bảng điều khiển web Kaspersky Security Center.

Bạn có thể cấu hình tác vụ cho EDR Optimum trong Bảng điều khiển web và Bảng điều khiển đám mây. Thiết lập tác vụ cho EDR Expert chỉ khả dụng trong Bảng điều khiển đám mây.

Để tạo ra một tác vụ Bắt đầu tiến trình:

 1. Trong cửa sổ chính của Bảng điều khiển web, hãy chọn DevicesTasks.

  Danh sách tác vụ sẽ mở.

 2. Nhấn vào Add.

  Trình hướng dẫn Tác vụ sẽ được bắt đầu.

 3. Cấu hình các thiết lập của tác vụ:
  1. Trong danh sách thả xuống Application, hãy chọn Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.4).
  2. Trong danh sách thả xuống Task type, hãy chọn Start process.
  3. Trong trường Task name, hãy nhập một mô tả ngắn.
  4. Trong phần Select devices to which the task will be assigned, chọn phạm vi tác vụ.
 4. Chọn các thiết bị theo phạm vi tác vụ được chọn. Nhấn nút Next.
 5. Nhập thông tin đăng nhập tài khoản của người dùng có quyền mà bạn muốn sử dụng để chạy tác vụ. Nhấn nút Next.

  Theo mặc định, Kaspersky Endpoint Security sẽ khởi chạy tác vụ dưới quyền tài khoản người dùng hệ thống (SYSTEM).

 6. Hoàn tất trình hướng dẫn bằng cách nhấn nút Finish.

  Một tác vụ mới sẽ được hiển thị trong danh sách các tác vụ.

 7. Nhấn tác vụ mới.
 8. Cửa sổ thuộc tính tác vụ sẽ được mở ra.
 9. Chọn thẻ Application settings.
 10. Nhập lệnh khởi chạy tiến trình.

  Ví dụ: nếu bạn muốn chạy một tiện ích (utility.exe) lưu thông tin về cấu hình của máy tính vào một tập tin có tên conf.txt, bạn phải nhập các giá trị sau:

  • Executable commandutility.exe
  • Command line arguments (optional)/R conf.txt
  • Path to the working folder (optional)C:\Users\admin\Diagnostic\

  Ngoài ra, trong trường Executable command trường, bạn có thể nhập C:\Users\admin\Diagnostic\utility.exe /R conf.txt. Trong trường hợp này, bạn không cần nhập phần còn lại của thiết lập.

 11. Trong cửa sổ thuộc tính tác vụ, hãy chọn thẻ Schedule.
 12. Cấu hình lịch tác vụ.

  Wake-on-LAN không khả dụng cho tác vụ này. Đảm bảo rằng máy tính được bật để chạy tác vụ.

 13. Nhấn nút Save.
 14. Chọn hộp kiểm cạnh tác vụ.
 15. Nhấn nút Run.

Kết quả là Kaspersky Endpoint Security sẽ chạy lệnh trong chế độ im lặng và khởi chạy tiến trình. Bạn có thể xem kết quả tác vụ trong các thuộc tính tác vụ trong mục Execution results.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.