Xóa tập tin

14 Tháng Hai, 2024

ID 216945

Bạn có thể xóa tập tin từ xa bằng cách sử dụng tác vụ Xóa tập tin. Ví dụ: bạn có thể xóa từ xa một tập tin khi ứng phó với các mối đe dọa.

Tác vụ Xóa tập tin có những hạn chế sau:

 • Không thể xóa Đối tượng hệ thống quan trọng (SCO). SCO là các tập tin mà hệ điều hành và ứng dụng Kaspersky Endpoint Security cho Windows phải có để có thể chạy.
 • Bạn có thể cấu hình tác vụ cho EDR Optimum trong Bảng điều khiển web và Bảng điều khiển đám mây. Thiết lập tác vụ cho EDR Expert chỉ khả dụng trong Bảng điều khiển đám mây.

Để tạo ra một tác vụ Xóa tập tin:

 1. Trong cửa sổ chính của Bảng điều khiển web, hãy chọn DevicesTasks.

  Danh sách tác vụ sẽ mở.

 2. Nhấn vào Add.

  Trình hướng dẫn Tác vụ sẽ được bắt đầu.

 3. Cấu hình các thiết lập của tác vụ:
  1. Trong danh sách thả xuống Application, hãy chọn Kaspersky Endpoint Security for Windows (12.4).
  2. Trong danh sách thả xuống Task type, hãy chọn Delete file.
  3. Trong trường Task name, hãy nhập một mô tả ngắn.
  4. Trong phần Select devices to which the task will be assigned, chọn phạm vi tác vụ.
 4. Chọn các thiết bị theo phạm vi tác vụ được chọn. Nhấn nút Next.
 5. Nhập thông tin đăng nhập tài khoản của người dùng có quyền mà bạn muốn sử dụng để chạy tác vụ. Nhấn nút Next.

  Theo mặc định, Kaspersky Endpoint Security sẽ khởi chạy tác vụ dưới quyền tài khoản người dùng hệ thống (SYSTEM).

 6. Hoàn tất trình hướng dẫn bằng cách nhấn nút Finish.

  Một tác vụ mới sẽ được hiển thị trong danh sách các tác vụ.

 7. Nhấn tác vụ mới.

  Cửa sổ thuộc tính tác vụ sẽ được mở ra.

 8. Chọn thẻ Application settings.
 9. Trong danh sách tập tin, hãy nhấn vào Add.

  Trình hướng dẫn thêm tập tin sẽ khởi chạy.

 10. Để thêm tập tin, bạn phải nhập đường dẫn đầy đủ đến tập tin hoặc cả giá trị hash và đường dẫn.

  Nếu tập tin nằm trên ổ đĩa mạng, hãy nhập đường dẫn tập tin bắt đầu bằng \\, không phải bằng ký tự ổ đĩa. Ví dụ: \\server\shared_folder\file.exe. Nếu đường dẫn tập tin chứa ký tự ổ đĩa mạng, bạn có thể nhận được lỗi Không tìm thấy tập tin.

 11. Trong cửa sổ thuộc tính tác vụ, hãy chọn thẻ Schedule.
 12. Cấu hình lịch tác vụ.

  Wake-on-LAN không khả dụng cho tác vụ này. Đảm bảo rằng máy tính được bật để chạy tác vụ.

 13. Nhấn nút Save.
 14. Chọn hộp kiểm cạnh tác vụ.
 15. Nhấn nút Run.

Kết quả là Kaspersky Endpoint Security sẽ xóa tập tin khỏi máy tính. Nếu tập tin bị khóa bởi một tiến trình khác, tác vụ sẽ được hiển thị dưới dạng Completed, nhưng bản thân tập tin chỉ bị xóa sau khi máy tính được khởi động lại. Sau khi khởi động lại máy tính, hãy xác nhận rằng tập tin đã bị xóa.

Tác vụ Xóa tập tin có thể hoàn thành với lỗi Truy cập bị từ chối nếu bạn đang cố gắng cách ly một tập tin thực thi hiện đang chạy. Tạo một tác vụ chấm dứt tiến trình cho tập tin và thử lại.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.