Thêm một chứng chỉ TLS

14 Tháng Hai, 2024

ID 224245

Để cấu hình kết nối được tin tưởng với máy chủ Kaspersky Sandbox, bạn phải chuẩn bị chứng chỉ TLS. Tiếp theo, bạn phải thêm chứng chỉ vào máy chủ Kaspersky Sandbox và chính sách Kaspersky Endpoint Security. Để biết chi tiết về cách chuẩn bị chứng chỉ và thêm chứng chỉ vào máy chủ, hãy tham khảo Trợ giúp của Kaspersky Sandbox.

Bạn có thể thêm chứng chỉ TLS vào Bảng điều khiển web bằng cách sử dụng dòng lệnh.

Để thêm một chứng chỉ TLS vào Bảng điều khiển web:

 1. Trong cửa sổ chính của Bảng điều khiển web, hãy chọn DevicesPolicies & profiles.
 2. Nhấn vào tên của chính sách Kaspersky Endpoint Security.

  Cửa sổ thuộc tính chính sách sẽ được mở ra.

 3. Chọn thẻ Application settings.
 4. Vào Detection and ResponseKaspersky Sandbox.
 5. Nhấn vào liên kết Server connection settings.

  Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ thiết lập kết nối máy chủ Kaspersky Sandbox.

 6. Trong mục Server TLS certificate, hãy nhấn vào Add và chọn tập tin chứng chỉ TLS.

  Kaspersky Endpoint Security chỉ có thể có một chứng chỉ TLS cho máy chủ Kaspersky Sandbox. Nếu bạn đã thêm chứng chỉ TLS trước đó, chứng chỉ đó sẽ bị thu hồi. Chỉ chứng chỉ được thêm cuối cùng mới được sử dụng.

 7. Cấu hình thiết lập kết nối nâng cao cho máy chủ Kaspersky Sandbox:
  • Timeout. Thời gian chờ kết nối cho máy chủ Kaspersky Sandbox. Sau khi hết thời gian chờ đã được cấu hình, Kaspersky Endpoint Security sẽ gửi yêu cầu đến máy chủ tiếp theo. Bạn có thể tăng thời gian chờ kết nối cho Kaspersky Sandbox nếu tốc độ kết nối của bạn thấp hoặc nếu kết nối không ổn định. Thời gian chờ của yêu cầu được khuyến nghị là từ 0.5 giây trở xuống.
  • Kaspersky Sandbox request queue. Kích thước của thư mục hàng chờ yêu cầu. Khi một đối tượng được truy cập trên máy tính (tệp thực thi được khởi chạy hoặc tài liệu được mở, ví dụ như ở định dạng DOCX hoặc PDF), Kaspersky Endpoint Security cũng có thể gửi đối tượng cần quét bởi Kaspersky Sandbox. Nếu có nhiều yêu cầu, Kaspersky Endpoint Security sẽ tạo một hàng chờ yêu cầu. Theo mặc định, kích thước của thư mục hàng chờ yêu cầu được giới hạn ở 100 MB. Sau khi đạt đến kích thước tối đa, Kaspersky Sandbox ngừng thêm các yêu cầu mới vào hàng chờ và gửi sự kiện tương ứng đến Kaspersky Security Center. Bạn có thể cấu hình kích thước của thư mục hàng đợi yêu cầu tùy thuộc vào cấu hình máy chủ của bạn.
 8. Lưu các thay đổi của bạn.

Kết quả là Kaspersky Endpoint Security sẽ xác minh chứng chỉ TLS. Nếu chứng chỉ được xác minh thành công, Kaspersky Endpoint Security sẽ tải tập tin chứng chỉ đó lên máy tính trong lần đồng bộ hóa tiếp theo với Kaspersky Security Center. Nếu bạn đã thêm hai chứng chỉ TLS thì Kaspersky Sandbox sẽ sử dụng chứng chỉ mới nhất để thiết lập kết nối được tin tưởng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.