Gửi dữ liệu về các tập tin được cách ly tới Kaspersky Security Center

14 Tháng Hai, 2024

ID 225819

Để thực hiện các hành động với các đối tượng được cách ly trong Bảng điều khiển web, bạn phải cho phép gửi dữ liệu tập tin được cách ly tới Máy chủ quản trị. Ví dụ: bạn có thể tải về một tập tin từ khu vực cách ly để phân tích trong Bảng điều khiển web. Phải bật gửi dữ liệu tập tin được cách ly phải được bật để tất cả các chức năng của Kaspersky Sandbox và Endpoint Detection and Response của Kaspersky Sandbox hoạt động được.

Cách bật chuyển dữ liệu tập tin được cách ly tới Bảng điều khiển web

Do đó, bạn có thể xem danh sách các tập tin, được cách ly trên máy tính của mình, trong Bảng điều khiển Kaspersky Security Center. Bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển Kaspersky Security Center để quản lý các đối tượng đã cách ly (khôi phục, xóa, thêm, v.v.). Để biết thêm chi tiết về thao tác với Khu vực cách ly, hãy tham khảo Trợ giúp của Kaspersky Security Center.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.