Đăng nhập bằng tài khoản dịch vụ Authentication Agent

14 Tháng Hai, 2024

ID 229662

Kaspersky Endpoint Security cho phép bạn thêm tài khoản dịch vụ Authentication Agent khi mã hóa ổ đĩa. Cần có tài khoản dịch vụ để có quyền truy cập vào máy tính, như khi người dùng quên mật khẩu. Bạn cũng có thể sử dụng tài khoản dịch vụ như tài khoản dự trữ. Để thêm tài khoản, hãy chọn một tài khoản dịch vụ trong thiết lập mã hóa ổ đĩa và nhập tên của tài khoản người dùng (mặc định là ServiceAccount). Để xác thực bằng tác nhân, bạn sẽ cần mật khẩu dùng một lần.

Cách tìm mật khẩu dùng một lần trong Bảng điều khiển quản trị (MMC)

Cách tìm mật khẩu dùng một lần trong Bảng điều khiển web

Kaspersky Endpoint Security tự động cập nhật mật khẩu mỗi khi người dùng xác thực bằng tài khoản dịch vụ. Sau khi xác thực bằng tác nhân, bạn phải nhập mật khẩu tài khoản Windows. Khi đăng nhập bằng tài khoản dịch vụ, bạn không thể sử dụng công nghệ SSO.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.