Giám sát tính toàn vẹn của tập tin

14 Tháng Hai, 2024

ID 237003

Thành phần này khả dụng nếu Kaspersky Endpoint Security được cài đặt trên một máy tính chạy Windows cho máy chủ. Thành phần này không khả dụng nếu Kaspersky Endpoint Security được cài đặt trên một máy tính chạy Windows dành cho máy trạm.

Giám sát tính toàn vẹn của tập tin chỉ hoạt động trên các máy chủ có hệ thống tập tin NTFS hoặc ReFS.

Kể từ phiên bản 11.11.0, Kaspersky Endpoint Security cho Windows bao gồm thành phần Giám sát tính toàn vẹn của tập tin. Giám sát tính toàn vẹn của tập tin phát hiện các thay đổi đối với các đối tượng (tập tin và thư mục) trong một khu vực giám sát nhất định. Những thay đổi này có thể chỉ báo một vi phạm bảo mật máy tính. Khi phát hiện các thay đổi đối tượng, ứng dụng sẽ thông báo cho quản trị viên.

Để sử dụng Giám sát tính toàn vẹn của tập tin, bạn cần cấu hình phạm vi của thành phần, như chọn các đối tượng, trạng thái của đối tượng cần được thành phần này giám sát.

Bạn có thể xem thông tin về kết quả của hoạt động Giám sát tính toàn vẹn của tập tin trong Kaspersky Security Center và trong giao diện của Kaspersky Endpoint Security cho Windows.

Thiết lập thành phần Giám sát tính toàn vẹn của tập tin

Tham số

Mô tả

Mức nghiêm trọng của sự kiện

Kaspersky Endpoint Security ghi lại các sự kiện sửa đổi tập tin bất cứ khi nào tập tin trong phạm vi giám sát được sửa đổi. Có sẵn các mức độ nghiêm trọng của sự kiện sau: Thông tin, Cảnh báo, Nghiêm trọng.

Phạm vi giám sát

Danh sách các tập tin và thư mục được thành Giám sát tính toàn vẹn của tập tin giám sát. Kaspersky Endpoint Security hỗ trợ các biến môi trường và ký tự * cùng ? khi nhập tên đại diện. Ví dụ: C:\Folder\Application\.

Loại trừ

Danh sách loại trừ khỏi phạm vi giám sát. Kaspersky Endpoint Security hỗ trợ các biến môi trường và ký tự * cùng ? khi nhập tên đại diện. Ví dụ: C:\Folder\Application\*.log. Các mục loại trừ có mức độ ưu tiên cao hơn các mục phạm vi giám sát.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.