Sự tương hợp của thành phần của KSWS và KES

14 Tháng Hai, 2024

ID 243316

Khi chuyển từ KSWS sang KES, nhóm thành phần chỉ được chuyển khi ứng dụng đang được cài đặt cục bộ.

Sự tương hợp của các thành phần Kaspersky Security for Windows Server và Kaspersky Endpoint Security cho Windows

Thành phần của Kaspersky Security for Windows Server

Thành phần của Kaspersky Endpoint Security cho Windows

Basic functionality

Nhân ứng dụng

Log Inspection

Kiểm tra nhật ký

Device Control

Kiểm soát thiết bị

Firewall Management

(không được hỗ trợ)

Các chức năng của Tường lửa KSWS được thực hiện bởi Tường lửa cấp hệ thống. Trong KES, một thành phần riêng biệt chịu trách nhiệm cho chức năng Tường lửa. Sau khi chuyển đổi, bạn có thể cấu hình Tường lửa của Kaspersky Endpoint Security.

File Integrity Monitor

Giám sát tính toàn vẹn của tập tin

Exploit Prevention

Phòng chống khai thác

System Tray Icon

(không được hỗ trợ)

Bạn có thể cấu hình tương tác của người dùng trong thiết lập giao diện ứng dụng.

Integration with Kaspersky Security Center

Network Agent Connector

Endpoint Agent

(không được hỗ trợ)

Trong Kaspersky Endpoint Security 11.9.0, gói phân phối Kaspersky Endpoint Agent không còn thuộc gói phân phối Kaspersky Endpoint Security. Bạn phải tải xuống gói phân phối Kaspersky Endpoint Agent riêng.

Network Threat Protection

Bảo vệ mối đe dọa mạng

Anti-Cryptor

Phát hiện hành vi

Anti-Cryptor for NetApp

(không được hỗ trợ)

Traffic Security

Bảo vệ mối đe dọa web

Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử

Kiểm soát Web

On-Demand Scan

Nhân ứng dụng

ICAP Network Storage Protection

(không được hỗ trợ)

Kaspersky Endpoint Security không hỗ trợ các thành phần Bảo vệ ổ lưu trữ nối mạng. Nếu cần những thành phần này, bạn có thể tiếp tục sử dụng Kaspersky Security for Windows Server.

RPC Network Storage Protection

(không được hỗ trợ)

Kaspersky Endpoint Security không hỗ trợ các thành phần Bảo vệ ổ lưu trữ nối mạng. Nếu cần những thành phần này, bạn có thể tiếp tục sử dụng Kaspersky Security for Windows Server.

Real-Time File Protection

Bảo vệ mối đe dọa tập tin

Script Monitoring

(không được hỗ trợ)

Giám sát tập lệnh được xử lý bởi các thành phần khác, ví dụ như Bảo vệ AMSI.

KSN Usage

Kaspersky Security Network

Applications Launch Control

Kiểm soát ứng dụng

Performance counters

(không được hỗ trợ)

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.