Cài đặt EDR Agent

14 Tháng Hai, 2024

ID 257249

Kaspersky Endpoint Security trong cấu hình Endpoint Detection and Response Agent (EDR Agent) cho các giải pháp Kaspersky Managed Detection and Response và Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (EDR) được cài đặt theo cùng một cách.

Có thể cài đặt EDR Agent trên máy tính theo một trong các cách sau:

  • Từ xa thông qua Kaspersky Security Center.
  • Cài đặt cục bộ bằng Trình hướng dẫn cài đặt.
  • Cài đặt cục bộ trên dòng lệnh (chỉ dành cho KATA (EDR)).

Để cài đặt EDR Agent, bạn phải chọn cấu hình thích hợp trong thiết lập gói cài đặt hoặc trong Trình hướng dẫn cài đặt.

Cách cài đặt EDR Agent bằng Trình hướng dẫn cài đặt

Cách cài đặt EDR Agent trên dòng lệnh (chỉ dành cho KATA (EDR))

Cách cài đặt EDR Agent trong Bảng điều khiển quản trị (MMC)

Cách cài đặt EDR Agent bằng Bảng điều khiển web

Kết quả là EDR Agent được cài đặt trên máy tính của người dùng. Bạn có thể sử dụng giao diện của ứng dụng và biểu tượng của ứng dụng được hiển thị trong vùng thông báo Biểu tượng ứng dụng có trạng thái OK..

Trong Kaspersky Security Center, máy tính có ứng dụng được cài đặt trong cấu hình EDR Agent có trạng thái Nghiêm trọng. Máy tính có trạng thái này là vì thiếu thành phần Bảo vệ mối đe dọa tập tin. Bạn không cần thực hiện hành động nào.

Nếu không thể cài đặt EDR Agent trên máy tính có ứng dụng EPP của bên thứ ba vì trình cài đặt tìm thấy phần mềm không tương thích trên máy tính thì bạn có thể bỏ qua việc kiểm tra phần mềm không tương thích.

Cửa sổ chính của EDR Agent

Bây giờ bạn phải cấu hình tích hợp với giải pháp Kaspersky Managed Detection and Response hoặc Kaspersky Anti Targeted Attack (EDR). Bạn cũng có thể chỉ định thiết lập nâng cao của ứng dụng, ví dụ: tạo một khu vực tin tưởng hoặc ẩn giao diện ứng dụng. Thiết lập trong các phần sau khả dụng:

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.