Managed Detection and Response

14 Tháng Hai, 2024

ID 259408

Kaspersky Endpoint Security cho Windows hỗ trợ tích hợp với giải pháp Managed Detection and Response được quản lý. Giải pháp Managed Detection and Response (MDR) của Kaspersky sẽ tự động phát hiện và phân tích các sự cố bảo mật trong cơ sở hạ tầng của bạn. Để thực hiện, MDR sử dụng dữ liệu đo từ xa nhận được từ các điểm cuối và công nghệ máy học. MDR sẽ gửi dữ liệu sự cố cho các chuyên gia của Kaspersky. Sau đó, các chuyên gia có thể xử lý sự cố, ví dụ như thêm một mục mới vào Cơ sở dữ liệu chống virus. Ngoài ra, các chuyên gia có thể đưa ra các khuyến nghị về cách xử lý sự cố, ví dụ như đề xuất cách ly máy tính khỏi mạng. Để biết thông tin chi tiết về cách hoạt động của giải pháp này, vui lòng tham khảo Trợ giúp của Managed Detection and Response của Kaspersky.

Thiết lập Managed Detection and Response

Tham số

Mô tả

Tập tin cấu hình MDR

Tập tin BLOB chứa ID ứng dụng khách và thông tin về giấy phép cho thành phần Managed Detection and Response của Kaspersky. Tập tin BLOB nằm bên trong tập tin nén ZIP của tập tin cấu hình MDR. Bạn có thể lấy tập tin nén ZIP trong Bảng điều khiển Managed Detection and Response của Kaspersky. Để biết thông tin chi tiết về tập tin BLOB, vui lòng tham khảo Trợ giúp của Managed Detection and Response của Kaspersky.

Nếu bạn đã triển khai Kaspersky Endpoint Security 12.4 trở lên thì không cần thiết phải có tập tin cấu hình. Ứng dụng tự động phát hiện máy chủ KSN để gửi dữ liệu đo lường từ xa mà không cần sử dụng tập tin cấu hình. Để kích hoạt Managed Detection and Response, bạn phải thêm một khóa.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.