Tự bảo vệ cho Kaspersky Endpoint Security

14 Tháng Hai, 2024

ID 34598

Tính năng Tự bảo vệ ngăn các ứng dụng khác thực hiện các hành động có thể cản trở hoạt động của Kaspersky Endpoint Security, ví dụ như gỡ bỏ Kaspersky Endpoint Security khỏi máy tính. Nhóm công nghệ Tự bảo vệ khả dụng dành cho Kaspersky Endpoint Security phụ thuộc vào việc hệ điều hành có kiến trúc 32 bit hay 64 bit (tham khảo bảng bên dưới).

Các công nghệ Tự bảo vệ cho Kaspersky Endpoint Security

Công nghệ

Mô tả

Máy tính x86

Máy tính x64

Cơ chế Tự bảo vệ

Công nghệ này sẽ chặn quyền truy cập vào các thành phần sau của ứng dụng:

  • các tập tin trong thư mục cài đặt Kaspersky Endpoint Security và các tập tin khác của ứng dụng;
  • các khóa Registry có bản ghi thuộc về ứng dụng;
  • các tiến trình mà ứng dụng chạy.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

AM-PPL (Antimalware Protected Process Light)

Công nghệ này sẽ bảo vệ các tiến trình của Kaspersky Endpoint Security trước các hành động độc hại. Để biết thêm chi tiết về công nghệ AM-PPL, vui lòng truy cập website Microsoft.

Công nghệ AM-PPL có sẵn trên hệ điều hành Windows 10 phiên bản 1703 (RS2) hoặc mới hơn và Windows Server 2019.

Biểu tượng được thêm.

Cơ chế bảo vệ quản lý bên ngoài

Công nghệ này ngăn các ứng dụng quản trị từ xa (ví dụ: TeamViewer hoặc RemotelyAnywhere) lấy quyền truy cập vào Kaspersky Endpoint Security.

Biểu tượng được thêm.

(trừ Windows 7)

Trong phần này

Bật và tắt Tự bảo vệ

Bật và tắt hỗ trợ AM-PPL

Bảo vệ các dịch vụ ứng dụng trước hoạt động quản lý bên ngoài

Hỗ trợ các ứng dụng quản trị từ xa

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.