Hành động với các thiết bị được tin tưởng

14 Tháng Hai, 2024

ID 38595

Thiết bị được tin tưởng là các thiết bị mà những người dùng được quy định trong thiết lập thiết bị được tin tưởng có thể truy cập vào bất cứ lúc nào.

Để làm việc với các thiết bị được tin tưởng, bạn có thể cấp quyền truy cập cho một người dùng cá nhân, cho một nhóm người dùng hoặc cho tất cả người dùng của tổ chức.

Ví dụ: nếu tổ chức của bạn không cho phép sử dụng ổ đĩa di động nhưng quản trị viên lại sử dụng ổ đĩa di động trong công việc của họ, bạn chỉ có thể cho phép một nhóm quản trị viên sử dụng ổ đĩa di động. Để làm như vậy, hãy thêm ổ đĩa di động vào danh sách được tin tưởng và cấu hình quyền truy cập của người dùng.

Bạn không nên thêm quá 1000 thiết bị được tin tưởng vì làm vậy có thể khiến hệ thống không ổn định.

Kaspersky Endpoint Security cho phép bạn thêm một thiết bị vào danh sách được tin tưởng theo các cách sau:

Kaspersky Endpoint Security cho phép kiểm soát việc sử dụng các thiết bị được tin tưởng (kết nối và ngắt kết nối). Bạn có thể bật tính năng ghi nhật ký sự kiện trong thiết lập thông báo cho thành phần Kiểm soát thiết bị. Các sự kiện có mức độ bảo mật Thông tin.

Trong phần này

Bổ sung một thiết bị vào danh sách Được Tin tưởng từ giao diện ứng dụng

Bổ sung một thiết bị vào danh sách Được Tin tưởng từ Kaspersky Security Center

Xuất và nhập danh sách các thiết bị được tin tưởng

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.