Chọn một nhóm tin tưởng cho các ứng dụng không xác định

14 Tháng Hai, 2024

ID 39270

Trong lần khởi động đầu tiên của ứng dụng, thành phần Phòng chống xâm nhập máy chủ sẽ xác định nhóm tin tưởng cho ứng dụng. Nếu bạn không có quyền truy cập Internet hoặc nếu Kaspersky Security Network không có thông tin về ứng dụng này thì Kaspersky Endpoint Security sẽ đưa ứng dụng vào nhóm Giới hạn mức Thấp theo mặc định. Khi phát hiện thông tin về một ứng dụng không xác định trước đó trong KSN, Kaspersky Endpoint Security sẽ cập nhật các quyền của ứng dụng này. Khi đó, bạn có thể chỉnh sửa các quyền của ứng dụng một cách thủ công.

Cách chọn nhóm tin tưởng cho các ứng dụng không xác định trong Bảng điều khiển quản trị (MMC)

Cách chọn nhóm tin tưởng cho các ứng dụng chưa biết trong Bảng điều khiển web và Bảng điều khiển đám mây

Cách chọn nhóm tin tưởng cho các ứng dụng chưa biết trong giao diện ứng dụng

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.