Giám sát mạng

14 Tháng Hai, 2024

ID 49629

Giám sát mạng là một công cụ được thiết kế để xem thông tin về hoạt động mạng của một máy tính theo thời gian thực.

Để bắt đầu Giám sát mạng:

Trong cửa sổ chính của ứng dụng, trong mục Giám sát, hãy nhấn vào ô Giám sát mạng.

Cửa sổ Giám sát mạng sẽ mở ra. Trong cửa sổ này, những thông tin về hoạt động mạng của máy tính sẽ được hiển thị trên bốn thẻ:

  • Thẻ Hoạt động mạng hiển thị tất cả các kết nối mạng đang hoạt động trên máy tính. Cả hai loại kết nối mạng vào và ra đều được hiển thị. Trên thẻ này, bạn cũng có thể tạo những quy tắc cho gói tin mạng cho hoạt động của Tường lửa.
  • Thẻ Mở cổng liệt kê tất cả cổng mạng mở của máy tính. Trên thẻ này, bạn cũng có thể tạo những quy tắc cho gói tin mạng và quy tắc ứng dụng cho hoạt động của Tường lửa.
  • Thẻ Lưu lượng mạng hiển thị lưu lượng mạng vào và ra giữa máy tính của người dùng và các máy tính khác trong mạng mà người dùng đang được kết nối.
  • Thẻ Máy tính bị chặn hiển thị các địa chỉ IP của những máy tính từ xa có hoạt động mạng bị chặn bởi thành phần Bảo vệ mối đe dọa mạng sau khi phát hiện các nỗ lực tấn công mạng từ những địa chỉ IP đó.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.