Cài đặt và gỡ bỏ ứng dụng

14 Tháng Hai, 2024

ID 50360

Bạn có thể cài đặt Kaspersky Endpoint Security trên một máy tính theo các cách sau:

Bạn có thể cấu hình thiết lập cài đặt ứng dụng theo một số cách. Nếu bạn sử dụng đồng thời nhiều phương thức để cấu hình thiết lập thì Kaspersky Endpoint Security sẽ áp dụng thiết lập có mức độ ưu tiên cao nhất. Kaspersky Endpoint Security sẽ sử dụng thứ tự ưu tiên sau:

  1. Thiết lập nhận được từ tập tin setup.ini.
  2. Thiết lập nhận được từ tập tin installer.ini.
  3. Thiết lập nhận được từ tập tin dòng lệnh.

Chúng tôi khuyến nghị bạn đóng tất cả các ứng dụng đang chạy trước khi bắt đầu cài đặt Kaspersky Endpoint Security (bao gồm cài đặt từ xa).

Lỗi có thể xảy ra khi cài đặt, cập nhật hoặc gỡ bỏ Kaspersky Endpoint Security. Để biết thêm thông tin về cách xử lý các lỗi này, vui lòng tham khảo Cơ sở tri thức hỗ trợ kỹ thuật.

Trong phần này

Triển khai thông qua Kaspersky Security Center

Cài đặt ứng dụng một cách cục bộ bằng Trình hướng dẫn

Cài đặt ứng dụng từ xa sử dụng Trình Quản lý Cấu hình Trung tâm Hệ thống

Mô tả thiết lập cài đặt của tập tin setup.ini

Thay đổi thành phần ứng dụng

Nâng cấp từ phiên bản trước của ứng dụng

Gỡ bỏ ứng dụng

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.