Gỡ bỏ ứng dụng

14 Tháng Hai, 2024

ID 50362

Việc gỡ bỏ Kaspersky Endpoint Security sẽ khiến máy tính và dữ liệu người dùng không được bảo vệ chống lại các mối đe dọa.

Lỗi có thể xảy ra khi cài đặt, cập nhật hoặc gỡ bỏ Kaspersky Endpoint Security. Để biết thêm thông tin về cách xử lý các lỗi này, vui lòng tham khảo Cơ sở tri thức hỗ trợ kỹ thuật.

Gỡ bỏ ứng dụng từ xa thông qua Kaspersky Security Center

Bạn có thể gỡ bỏ ứng dụng từ xa thông qua tác vụ Uninstall application remotely. Khi thực hiện tác vụ này, Kaspersky Endpoint Security sẽ tải tiện ích gỡ bỏ ứng dụng về máy tính của người dùng. Sau khi hoàn tất gỡ bỏ ứng dụng, tiện ích này sẽ được xóa tự động.

Cách gỡ bỏ ứng dụng thông qua Bảng điều khiển quản trị (MMC)

Cách gỡ bỏ ứng dụng thông qua Bảng điều khiển web và Bảng điều khiển đám mây

Khởi động lại máy tính để hoàn tất quá trình gỡ cài đặt. Để thực hiện, Network Agent sẽ hiển thị một cửa sổ nổi lên.

Gỡ bỏ ứng dụng từ xa thông qua Active Directory

Bạn có thể gỡ bỏ ứng dụng từ xa bằng chính sách nhóm của Microsoft Windows. Để gỡ bỏ ứng dụng, bạn cần mở Bảng điều khiển quản lý Chính sách nhóm (gpmc.msc) và sử dụng Trình chỉnh sửa Chính sách nhóm để tạo một tác vụ gỡ bỏ ứng dụng (để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập Website hỗ trợ kỹ thuật của Microsoft).

Nếu hoạt động gỡ bỏ ứng dụng được bảo vệ bằng mật khẩu, bạn cần làm như sau:

 1. Tạo một tập tin BAT chứa nội dung sau:

  msiexec.exe /x<GUID> KLLOGIN=<user name> KLPASSWD=<password> /qn

  <GUID> và ID duy nhất của ứng dụng. Bạn có thể tìm ra GUID của ứng dụng bằng lệnh sau:

  wmic product where "Name like '%Kaspersky Endpoint Security%'" get Name, IdentifyingNumber

  Ví dụ:

  msiexec.exe /x{6BB76C8F-365E-4345-83ED-6D7AD612AF76} KLLOGIN=KLAdmin KLPASSWD=!Password1 /qn

 2. Tạo chính sách Microsoft Windows mới cho máy tính trong Bảng điều khiển quản lý Chính sách nhóm (gpmc.msc).
 3. Sử dụng chính sách mới để chạy tập tin BAT được tạo trên máy tính.

Gỡ bỏ ứng dụng cục bộ

Bạn có thể gỡ bỏ ứng dụng trên máy bằng Trình hướng dẫn cài đặt. Kaspersky Endpoint Security được gỡ bỏ bằng phương thức thông thường dành cho hệ điều hành Windows, thông qua Control Panel. Trình hướng dẫn cài đặt sẽ được bắt đầu. Làm theo chỉ dẫn trên màn hình.

Cửa sổ bộ cài đặt chứa danh sách các thao tác khả dụng: thay đổi bộ thành phần, sửa chữa ứng dụng, gỡ bỏ ứng dụng.

Lựa chọn hoạt động gỡ bỏ ứng dụng

Bạn có thể chỉ định phần dữ liệu nào được ứng dụng sử dụng mà bạn muốn lưu để sử dụng sau này, trong quá trình cài đặt ứng dụng lần tới (như khi cập nhật lên phiên bản ứng dụng mới hơn). Nếu bạn không chỉ định dữ liệu nào, ứng dụng sẽ bị gỡ bỏ hoàn toàn (xem hình bên dưới).

Cửa sổ bộ cài đặt chứa danh sách các đối tượng có thể được lưu sau khi gỡ bỏ ứng dụng.

Lưu dữ liệu sau khi xóa

Bạn có thể lưu các dữ liệu sau:

 • Dữ liệu kích hoạt, cho phép bạn không cần phải kích hoạt lại ứng dụng. Kaspersky Endpoint Security sẽ tự động thêm một mã khóa giấy phép nếu như thời hạn giấy phép chưa hết hạn trước khi cài đặt.
 • Tập tin sao lưu – các tập tin được quét bởi ứng dụng và chuyển vào mục Sao lưu.

  Các tập tin Sao lưu được lưu sau khi gỡ bỏ ứng dụng chỉ có thể được truy cập từ cùng một phiên bản ứng dụng đã được sử dụng để lưu các tập tin đó.

  Nếu bạn dự định sử dụng các đối tượng Sao lưu sau khi gỡ bỏ ứng dụng, bạn phải khôi phục các đối tượng đó trước khi gỡ bỏ ứng dụng. Tuy nhiên, các chuyên gia Kaspersky không khuyến nghị việc khôi phục các đối tượng từ Sao lưu bởi điều đó có thể gây hại cho máy tính.

 • Thiết lập hoạt động cho ứng dụng – giá trị của các cấu hình ứng dụng được chọn trong quá trình thiết lập ứng dụng.
 • Nơi lưu trữ khóa mã hóa – dữ liệu cho phép truy cập các tập tin và ổ đĩa được mã hóa trước khi gỡ bỏ ứng dụng. Để chắc chắn có quyền truy cập đến các tập tin và ổ đĩa được mã hóa, đảm bảo rằng bạn đã chọn chức năng mã hóa dữ liệu khi cài đặt lại Kaspersky Endpoint Security. Bạn không cần thực hiện hành động nào nữa để có quyền truy cập các tập tin và ổ đĩa được mã hóa.

Bạn cũng có thể xóa ứng dụng cục bộ bằng dòng lệnh.

Xem thêm:

Setup /x. Gỡ bỏ ứng dụng

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.