Tạo một đĩa cứu hộ cho hệ điều hành

8 Tháng Bảy, 2024

ID 64998

Đĩa cứu hộ cho hệ điều hành có thể rất hữu ích khi một ổ cứng được mã hóa không thể được truy cập vì một lý do nào đó, và hệ điều hành không thể được nạp.

Bạn có thể tải bản sao của hệ điều hành Windows bằng cách sử dụng đĩa cứu hộ và khôi phục truy cập đến ổ cứng được mã hóa sử dụng Tiện ích Khôi phục được bao gồm trong bản sao hệ điều hành.

Để tạo một đĩa cứu hộ cho hệ điều hành:

  1. Tạo một tập tin thực thi cho Tiện ích khôi phục thiết bị mã hóa.
  2. Tạo một bản sao tùy chỉnh của môi trường tiền khởi động Windows. Trong khi tạo một bản sao tùy chỉnh của môi trường tiền khởi động Windows, bổ sung tập tin thực thi của Tiện ích Khôi phục vào bản sao.
  3. Lưu bản sao tùy chỉnh của môi trường tiền cài đặt Windows vào ổ khởi động được như đĩa CD hoặc ổ đĩa di động.

    Tham khảo các tập tin trợ giúp của Microsoft để được hướng dẫn cách tạo một bản sao tùy chỉnh của môi trường tiền khởi động Windows (ví dụ, trong tài nguyên của Microsoft TechNet).

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.