Cập nhật mô-đun ứng dụng

14 Tháng Hai, 2024

ID 87929

Các bản cập nhật mô-đun ứng dụng sẽ sửa lỗi, nâng cao hiệu năng và thêm các tính năng mới. Khi có bản cập nhật mô-đun ứng dụng mới, bạn cần xác nhận việc cài đặt bản cập nhật. Bạn có thể xác nhận việc cài đặt bản cập nhật mô-đun ứng dụng trong giao diện ứng dụng hoặc trong Kaspersky Security Center. Bất cứ khi nào có bản cập nhật, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trong cửa sổ chính của Kaspersky Endpoint Security: Biểu tượng thông báo có hình dạng chiếc chuông.. Nếu các bản cập nhật mô-đun ứng dụng yêu cầu việc xem lại và chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối, ứng dụng sẽ chỉ cài đặt các bản cập nhật sau khi các điều khoản của Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối đã được chấp nhận. Để biết chi tiết về việc theo dõi các bản cập nhật mô-đun ứng dụng và xác nhận bản cập nhật trong Kaspersky Security Center, vui lòng tham khảo Trợ giúp của Kaspersky Security Center.

Sau khi cài đặt bản cập nhật ứng dụng, bạn có thể được yêu cầu khởi động lại máy tính.

Để cấu hình các bản cập nhật mô-đun ứng dụng:

 1. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy vào mục Cập nhật.

  Một cửa sổ chứa danh sách các tác vụ cập nhật cục bộ. Người dùng có thể tiến hành cập nhật cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng, cũng như hoàn tác bản cập nhật gần đây nhất.

  Tác vụ cập nhật cục bộ

 2. Thao tác này sẽ mở ra danh sách tác vụ; hãy chọn tác vụ Cập nhật cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng và nhấn vào Biểu tượng thiết lập ứng dụng có hình dạng bánh răng..

  Cửa sổ thuộc tính tác vụ sẽ được mở ra.

 3. Trong mục Tải xuống và cài đặt các bản cập nhật của mô-đun ứng dụng, hãy chọn hộp kiểm Tải xuống các bản cập nhật của mô-đun ứng dụng.
 4. Chọn các bản cập nhật mô-đun ứng dụng mà bạn muốn cài đặt.
  • Cài đặt các bản cập nhật quan trọng và được phê duyệt. Nếu tùy chọn này được lựa chọn, khi có các bản cập nhật mô-đun ứng dụng, Kaspersky Endpoint Security sẽ tự động cài đặt các bản cập nhật thiết yếu, và chỉ cài đặt tất cả các bản cập nhật mô-đun ứng dụng khác sau khi chúng đã được phê duyệt cục bộ thông qua giao diện ứng dụng hoặc qua Kaspersky Security Center.
  • Chỉ cài đặt các bản cập nhật được phê duyệt. Nếu tùy chọn này được lựa chọn, khi có các bản cập nhật mô-đun ứng dụng, Kaspersky Endpoint Security sẽ chỉ cài đặt chúng sau khi chúng đã được phê duyệt cục bộ thông qua giao diện ứng dụng hoặc qua Kaspersky Security Center. Tùy chọn này được chọn mặc định.
 5. Lưu các thay đổi của bạn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.