Giới thiệu về tài khoản My Kaspersky

24 Tháng Tám, 2023

ID 132091

Bạn cần một tài khoản My Kaspersky để đăng nhập vào và sử dụng My Kaspersky cũng như một số ứng dụng nhất định của Kaspersky.

Nếu bạn chưa có một tài khoản My Kaspersky, bạn có thể tạo nó trên My Kaspersky hoặc trực tiếp từ các ứng dụng tương thích. Bạn cũng có thể sử dụng các tài khoản Kaspersky khác của mình để đăng nhập.

Khi tạo một tài khoản My Kaspersky, bạn phải nhập một địa chỉ email hợp lệ và thiết lập một mật khẫu. Mật khẩu phải chứa ít nhất 8 ký tự, bao gồm ít nhất một số, một chữ Latinh viết hoa và một chữ Latinh viết thường. Không được sử dụng dấu cách.

Nếu mật khẩu quá yếu hoặc quá phổ biến, bạn phải cải thiện nó để tiếp tục quá trình đăng ký.

Sau khi tài khoản đã được tạo, bạn sẽ nhận một email chứa liên kết để kích hoạt tài khoản của mình.

Kích hoạt tài khoản của bạn bằng cách nhấn vào liên kết trong email.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.