Thông tin về phiên bản beta

24 Tháng Tám, 2023

ID 174255

Phiên bản Beta không được sử dụng ở Hoa Kỳ. Phiên bản beta cũng không khả dụng cho các thiết bị Huawei.

Chúng tôi muốn biết trải nghiệm của bạn khi sử dụng các tính năng mới của sản phẩm di động của chúng tôi và mời bạn trở thành người thử nghiệm beta. Phiên bản beta bao gồm các tính năng mới bạn có thể dùng thử trước khi chúng được phát hành chính thức.

Hãy lưu ý phiên bản beta có thể không ổn định bằng phiên bản hoàn chỉnh được phát hành chính thức ra công chúng. Bạn có thể gặp các vấn đề như treo ứng dụng, các tính năng không hoạt động như kỳ vọng, hoặc các dịch vụ không có sẵn.

Phiên bản beta là miễn phí. Tuy nhiên, chức năng của ứng dụng có thể bị hạn chế (ví dụ: giao dịch mua có thể không khả dụng). Vui lòng đọc kỹ tất cả các điều khoản và điều kiện của phiên bản beta trong Thỏa thuận Giấy phép Người dùng Cuối.

Bạn chỉ được sử dụng ứng dụng theo đúng chức năng được cung cấp bởi phiên bản đã cài đặt của ứng dụng. Để xem danh sách các phiên bản beta mà bạn đang sử dụng, hãy vào Google Play và chạm vào Hồ sơ > Ứng dụng và trò chơi của tôi > Beta.

Trước khi bạn bắt đầu thử nghiệm beta ứng dụng, vui lòng đọc kỹ phần " Beta và gói đăng ký".

Tham gia thử nghiệm beta

Gửi phản hồi

Thoát thử nghiệm beta

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.