Khắc phục sự cố với việc khôi phục gói đăng ký

24 Tháng Tám, 2023

ID 206427

Đôi khi ứng dụng không thể tự động khôi phục gói đăng ký của bạn.

Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào My Kaspersky trên tài khoản được liên kết với gói đăng ký của bạn.

Có thể gói đăng ký của bạn đã hết hạn. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần phải mua gói đăng ký mới.

Nếu bạn chắc chắn gói đăng ký của mình chưa hết hạn và bạn đang sử dụng đúng tài khoản My Kaspersky, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.